Absolwentka studiów licencjackich KUL Katarzyna Kępka została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Nagrodzona praca dyplomowa "Działalność  inwestycyjna w Polsce w ocenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju" powstała na seminarium z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych pod kierunkiem dr. hab. Bartosza Jóźwika.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 11:35 - Leszek Wojtowicz