Konferencja „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”

Dziecko w prawie kanonicznym i świeckimKatedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”, która rozpocznie się 12 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. Konferencję patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 11:28 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2019-01-07