Kolejne cztery wynalazki naukowców z  KUL znajdą zastosowanie w praktyce. To efekt projektu „Inkubator innowacyjności”, który uniwersytet zrealizował we współpracy z UMCS. To dowód nie tylko na stale poszerzającą się współpracę między uczelniami, ale również – jak podkreśla prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL -  na to, że KUL skutecznie rozwija swoją ofertę w zakresie innowacyjnych prac wdrożeniowych.

 

„Inkubator Innowacyjności” to pierwszy w historii KUL projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak szerokim zakresie. W jego ramach wsparcie uzyskały następujące projekty:

  • naturalny preparat pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwbakteryjnych, działający na gronkowca złocistego (zespół pod kierunkiem dr. hab. Konrada Kubińskiego, Katedra Biologii Molekularnej)
  • prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego – IMAGERY-REH np. w celu zmniejszenia skutków udaru mózgu (zespół dr. Dariusza Zapały, Katedra Psychologii Eksperymentalnej)
  • metaliczne kapilary rentgenowskie do zastosowania w aparaturze naukowo-badawczej (zespół dr. Roberta Mroczki, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej)
  • naturalny preparat pochodzenia roślinnego wspomagający leczenie z zastosowaniem antybiotyków, który umożliwia stosowanie niższych dawek, przez co efekty uboczne stosowania antybiotyków mogą być mniej uciążliwe (zespół dr. hab. Macieja Masłyka, Katedra Biologii Molekularnej).

 

Wyłonione w ramach procedury konkursowej projekty uzyskały dofinansowanie m.in. na sprzęt i wyposażenie laboratoryjne, badania potwierdzające skuteczność wynalazków czy podniesienie gotowości technologicznej, m.in. przez zbudowanie prototypów. Obecnie trwa procedura zmierzająca do uzyskania ochrony patentowej.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2019, godz. 12:02 - Leszek Wojtowicz