Doktorat honoris causa dla Władysława Bartoszewskiego

29 stycznia 2008 r. o godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się uroczystośc nadania tytułu Doktora Honoris Causa Władysławowi Bartoszewskiemu.

Laudację wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski.

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu:

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek
Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, nadaje tytuł doktora honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Profesorowi
Władysławowi Bartoszewskiemu.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania za konsekwentne świadectwo
wartości inspirowane niezłomnym przekazem prawdy o najnowszych dziejach
Polski dotyczących w szczególności okupacji niemieckiej, Powstania
Warszawskiego, pomocy udzielanej ludności żydowskiej oraz powojennej
opozycji wobec totalitarnego systemu władzy.

Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie
wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Profesora Władysława
Bartoszewskiego, który jako uczony, polityk i społecznik, wrażliwy i
zatroskany, krytyczny, ale życzliwy, swym zaangażowaniem służy Polsce,
nauce i prawdzie, a nade wszystko służy człowiekowi.
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2008, godz. 14:40 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2008-01-21