Nasze sukcesy

Prof. Paprocka-Piotrowska członkiem Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Nasze sukcesy | 2020-05-07

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek powołał Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na kadencję 2020-2024. W jej składzie już po raz kolejny  znalazła się Kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska.

 

Do zadań komisji należy: opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień do organizowania egzaminów; ustalanie zestawów zadań egzaminacyjnych; badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych; dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego i przedstawianie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego rekomendacji w tym zakresie.

 

Serdecznie gratulujemy!