Nasze sukcesy

Naukowcy z KUL w Radzie Polityki Penitencjarnej

Nasze sukcesy | 2020-05-11

Rozpoczęła  się III kadencja Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.  W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz nauki. W gronie tych ostatnich znaleźli się m.in.  Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL oraz Kierownik Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Do zadań Rady Polityki Penitencjarnej należy m.in.:

- ocena bieżącej polityki penitencjarnej;

- inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych;

- inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.

 

Serdecznie gratulujemy!