1500_tablice-tk-001W trakcie II wojny światowej, broniąc Ojczyzny przed nazistowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Sowieckim,  śmierć poniosło ponad 400 pracowników, studentów i absolwentów KUL Uniwersytet oddał im cześć poprzez tablice pamiątkowe umieszczone w zewnętrznej ścianie ścianie Kościoła Akademickiego. Jej odsłonięcia w ramach obchodów Święta Patronalnego KUL dokonał 22 czerwca 2020 Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

Na kamiennych tablicach wmurowanych w zewnętrzne ściany kościoła akademickiego znalazły się 403 nazwiska osób związanych z KUL. To pracownicy, studenci i absolwenci, którzy ponieśli śmierć na polach bitew, w publicznych egzekucjach, w więzieniach, obozach koncentracyjnych, jenieckich czy łagrach. Ich nazwiska zostały ustalone dzięki kwerendzie archiwalnej. Listę rozpoczyna ppor. Józef Bryc, student Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, który zginął już 1 września broniąc polskiego Pomorza, a kończą Władysław Bobrowski i Wacław Niwicki – więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy zmarli z wycieńczenia 3 maja 1945 roku, już po wyzwoleniu obozów.

 

- „Ponad 400 upamiętnionych osób, choć mamy świadomość, że lista ta wciąż nieSłowo Rektora KUL podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ofiar II wojny jest kompletna, to świadectwo udziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w losach narodu i Ojczyzny. Ofiara ich życia nie poszła na marne. Wolna Polska powstała również z ich krwi. Wierni dewizie naszego Uniwersytetu, pokazują nam, jak służyć Deo et Patriae, nawet za cenę własnego życia” - powiedział Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

Fotorelacja

 

Przemówienie Rektora KUL

 

1500_tablice-tk-002 1500_tablice-tk-003
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020, godz. 17:00 - Leszek Wojtowicz