Aktualności / Wydarzenia

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na KUL zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego).

Co do zasady w formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne. Informacje o formie prowadzenia poszczególnych zajęć zostaną podane przez wydziały, przy czym końcowe zaliczenia zajęć i egzaminy, bez względu na formę prowadzenia zajęć, będą odbywały się stacjonarnie.

Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi.

 

Pełna treść zarządzenia


Dostęp do narzędzi zdalnego nauczania na KUL wymaga zalogowania się do e-KUL. E-KUL jest wewnętrznym systemem do obsługi studentów KUL, w tym nauczania na odległość.

Na e-KUL znajdują się: ogłoszenia dla studentów, informacje o toku studiów, skrót do biblioteki oraz narzędzia zdalnego nauczania: MS TEAMS oraz MOODLE KUL (mKUL). Zamieszczona poniżej instrukcja jest przeznaczona dla studentów i ma pokazać:

Zakładanie konta na e-KUL

Narzędzia edukacji zdalnej w e-KUL

1. MOODLE

  • Logowanie do Moodle

2. MS TEAMS

  • Dostęp do serwisu
  • Ustawienie hasła
  • Logowanie do serwisu

pdf E-KUL Instrukcja zakładania konta i dostępu do narzędzi on-line.pdf