Rzecznik patentowy

RZECZNIK PATENTOWY KUL

mgr Anna Włodarczyk

 

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu przed urzędami patentowymi, sądami administracyjnymi, innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Prowadzi niektóre sprawy z zakresu prawnej ochrony twórczości intelektualnej dokonywanej przez pracowników na Uczelni, w szczególności podejmuje czynności w celu dokonania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP oraz innych organach patentowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zgłoszeń takich dokonuje się po przeprowadzeniu stosownych procedur wewnętrznych, na podstawie materiałów dostarczonych przez pracownika, konsultacji z pracownikiem i innych działań.

 

Konsultacje z rzecznikiem patentowym:

środa, p. GG-126

e-mail: rzecznikpatent@kul.pl

tel. +48 81 445 41 82


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona