Aktualności / Wydarzenia

Na KUL powstanie kierunek medyczny

KUL jesienią 2023 roku rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy. W rocznicę powstania uniwersytetu, 8 grudnia, powołany został Konwent na rzecz utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. – Chcemy troszczyć się nie tylko o duszę człowieka, ale również o jego ciało – podkreślił Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. 

Deklaracja przystąpienia do Konwentu została podpisana przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuskę, a także dyrektorów szpitali. Celem Konwentu jest wspieranie rozwoju medycyny na KUL. Podpisany został również list intencyjny w sprawie utworzenia i rozwoju kierunku lekarskiego. Jego sygnatariusze wyrazili wolę wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, m.in. poprzez działania na rzecz stworzenia odpowiedniej bazy klinicznej czy organizacji praktyk studenckich. Wsparcie, także finansowe, dla powstania nowego kierunku wyraził wiceminister zdrowia Piotr Bromber. – Zwiększanie od kilku lat liczby miejsc na kierunkach medycznych to ważny krok do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – powiedział wiceminister. Wolę współpracy wyraził również Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska.

- Utworzenie medycyny to dopełnienie historii uniwersytetu – podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski. Nieprzypadkowo list intencyjny został podpisany 8 grudnia, w kolejną rocznicę inauguracji działalności uniwersytetu. Jest to urzeczywistnienie, po ponad 100 latach, zamierzeń założyciela uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego, który chciał, by uniwersytet katolicki prowadził kształcenie w jak najszerszym zakresie. Jak podkreślił Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik powołanie jesienią 1918 roku uniwersytetu katolickiego było odważną decyzją, która w perspektywie przyniosła piękne owoce.

Idea ks. Radziszewskiego została podjęta kilkanaście lat po jego śmierci, ale zaawansowane przygotowania do powstania medycyny przerwała II wojna światowa. Ks. prof. Kalinowski podkreślił, że prace nad utworzeniem kierunków medycznych na KUL rozpoczęto ponownie przed kilku laty, w pierwszym etapie uruchomiono kształcenie na pielęgniarstwie i położnictwie.

Jak podkreślił Rektor KUL utworzenie medycyny stanowi również nawiązanie do klasycznego modelu uniwersytetu. – Na klasyczny uniwersytet składały się cztery dziedziny nauki: teologia, filozofia, prawo i właśnie medycyna – przypomina ks. prof. Kalinowski. Medycyna w naturalny sposób wpisuje się w idee uniwersytetu katolickiego. Kościół swoją troską obejmuje całego człowieka, a nie tylko sferę jego ducha, m.in. poprzez szeroką działalność charytatywną czy też prowadzenie jednostek medycznych. Kształcenie lekarzy prowadzi wiele uniwersytetów katolickich, szpitalem klinicznym mediolańskiego Uniwersytetu Najświętszego Serca jest Poliklinika Gemelli, która obejmuje opieką medyczną również papieży.

Właśnie takie całościowe spojrzenie na człowieka, jako jedność duchowo-cielesną leży u podstaw powołania studiów medycznych na KUL. – Chcemy, by przyszli absolwenci naszej medycyny potrafili patrzeć na człowieka holistycznie, uwzględniając zarówno jego naturę cielesną, jak i duchową, a także godność osoby ludzkiej – tłumaczy rzecznik prasowy KUL dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL. Kształcenie lekarzy ma odbywać się pod kątem personalizacji działań medycznych czyli stosowania nowoczesnej diagnostyki i terapii dla konkretnego pacjenta.

To równocześnie odpowiedź na potrzeby społeczne. Według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. – Doświadczam tych braków na co dzień - potwierdza prof. Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, jednego ze szpitali, które będą współpracować z KUL przy prowadzeniu studiów medycznych.

Kierunek lekarski będzie prowadzony w kampusie na Poczekajce, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, m.in. nowoczesne laboratoria, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 roku. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie medycyny w języku angielskim.

 

Członkowie Konwentu

Sygnatariusze listu intencyjnego

 

Fotorelacja