Aktualności / Wydarzenia

Wykład prof. Żurka na University of Illinois Urbana-Champaign

Prof. Jacek S. Żurek21 kwietnia 2022 w Illinois University of Urbana Champaign (USA) odbędzie się wykład prof. Sławomira Jacka Żurka „21st-Century Polish Literature and the Holocaust: Memory and Artifacts” (Literatura polska XXI wieku i Holokaust. Pamięć i artefakty) organizowany przez School of Literatures, Department of Slavic Languages and Literatures, Comparative and World Literature oraz Jewish Studies. Wykład jest elementem projektu badawczego realizowanego w ramach programu „NAVA PROM – International Scholarship for PhDStudents and Academic Staff”. Prof. Żurek mówić będzie o wynikach swoich badań prowadzonych przez międzynarodowy zespół badawczy działający w konsorcjum trzech uniwersytetów: Bar-Ilan University (Izrael), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia) i KUL (Polska), którym kieruje od dwóch lat (https://www.uantwerpen.be/en/projects/literature-holocaust/).

Profesor Sławomir Jacek Żurek przebywa obecnie na dwumiesięcznym stypendium badawczym w USA i jest afiliowany w University of Illinois at Chicago (Department of Polish, Russian and Lithuanian Studies). Uniwersytet Illinois w Urbanie i Champaign, który odwiedzi w przyszłym tygodniu został uznany za jeden z 10 najlepszych amerykańskich uniwersytetów publicznych oraz znalazł się na liście najlepszych uniwersytetów Public Ivy.