Aktualności / Wydarzenia

Nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego za rok 2021

zaleski „Dobre rzeczy warto świętować” – powiedział dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, witając laureatów drugiej edycji nagród im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego za publikacje naukowe doktorantów. 20 maja 2022 nagrody otrzymało 16 młodych naukowców, których publikacje ukazały się w czasopismach umieszczonych i punktowanych w wykazie ministerialnym. Nagrody I stopnia otrzymało 8 doktorantów, II stopnia – 5, III stopnia – 4. Laureaci reprezentowali niemal wszystkie dyscypliny, w których kształci Szkoła Doktorska KUL: nauki teologiczne, literaturoznawstwo, psychologię, historię, pedagogikę, psychologię, nauki prawne, prawo kanoniczne i filozofię. W najwyżej punktowanych czasopismach (140 pkt) wyniki swoich badań naukowych opublikowali Iga Ziembicka („That’s a Madcap, a Cossack Devil. Bohun as the (Post)Colonial Other", Zeitschrift für Slavische Philologie, Nr 2 (2021), t. 77, s. 337-367) i ks. Dominik Kiełb, jako współautor wraz z ks. prof. Pawłem Mąkosą (Between personal faith and façade religiosity. Study on youth in the south-eastern Poland, European Journal of Science and Theology, October 2021, Vol.19, No.5, s. 15-30).

 

Gratulacje za bardzo wymierne, pierwsze osiągnięcia naukowe złożyła laureatom prorektor ds. nauki i kadr s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL. Podkreśliła, że publikacja naukowa zawsze cieszy naukowca, bez względu na staż pracy. „Największa radość towarzyszy nam wtedy, kiedy dokonujemy jakiegoś odkrycia naukowego, ale kolejnym etapem jest opowiedzenie o naszym odkryciu światu. Publikacja to jest sposób naukowca na opowiedzenie ciekawej historii całemu światu” - powiedziała. Według siostry prorektor publikacje młodych naukowców w wysokopunktowanych czasopismach są dowodem na to, jak ważne i ciekawe są badania, które prowadzą. Te pierwsze sukcesy sprawiają, że stają się oni obecni w dyskursie naukowym zarówno ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Zachęciła również doktorantów do korzystania z różnych ścieżek wsparcia kariery naukowej, które oferuje uniwersytet. „Zachęcam was, abyście te wszystkie możliwości, które uniwersytet dzisiaj daje, zamieniali na kolejne sukcesy, na kolejne publikacje, a osiągnięcia naukowe zamieniali na pasje naukowe”.

 

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL jest przyznawana od 2020 roku. Jest podzielona na trzy stopnie, w zależności od punktacji czasopisma: 100 punktów i wyżej, 70 punktów, 40 punktów. Każdy doktorant może zgłosić w danym roku kalendarzowym jedną publikację w dyscyplinie, do której jest przypisany. Nagrody są przyznawane za osiągnięcia opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o nagrodę. Warto zaznaczyć, że w pierwszej edycji nagrodę otrzymało czterech doktorantów, wszyscy zostali nagrodzeni również w tym roku.

 

Nagrodzie patronuje prof. Zbigniew Zaleski (1947-2019) - psycholog, profesor KUL, były dziekan Wydziału Nauk Społecznych, wieloletni kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji. Jego postać przywołał prof. Mielcarek, przypominając, że został on patronem nagrody ze względu na postawę otwartości wobec studentów, których rozwój zawsze wspierał i starał się wskazywać im sposoby działania umożliwiające dalszą karierę naukową. Do takiej postawy, po osiągnięciu sukcesu w swojej dziedzinie, dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL zachęcał również doktorantów: „To dobry wzorzec również dla Państwa, żeby w przyszłości dbać o rozwój nie tylko własny, ale także młodszego pokolenia”.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!