Aktualności / Wydarzenia

Badaczki z KUL nagrodzone w XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała nagrody w XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie badaczki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – dr Maria Zuba-Ciszewska i dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska.

Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany jest od 2005 roku przez Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego celem jest docenienie walorów edukacyjnych w zakresie krzewienia spółdzielczych idei oraz współpracy między praktyką spółdzielczą a środowiskami akademickimi i naukowymi.

W tegorocznej XIX edycji Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dra hab. Antoniego Magdonia, prof. UR oceniła 11 prac w trzech kategoriach. Zgłoszone prace poruszały tematykę spółdzielczości rolniczej, bankowości spółdzielczej, spółdzielczości mleczarskiej, spółdzielczości uczniowskiej oraz przedsiębiorczości społecznej.

Wśród laureatów w kategorii prac badawczych znalazły się badaczki z Instytutu Ekonomii i Finansów KUL, dr Maria Zuba-Ciszewska i dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska. Otrzymały one nagrodę I stopnia za artykuł naukowy Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu. Ponadto dr Maria Zuba-Ciszewska została uhonorowana w tej samej kategorii (nagroda I stopnia) za artykuł naukowy napisany wspólnie z dr hab. Anetą Suchoń, prof. UAM pt. Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielonej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 30 czerwca br. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.