Cool CareersStudenci KUL będą mogli liczyć m.in. na pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej czy coaching kariery. Biuro Karier KUL jako jedyne z Lubelszczyzny – uzyskało dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej. Realizacja projektu rozpocznie się już w październiku, a  pomoc w odniesieniu sukcesu zawodowego otrzyma co najmniej 400 studentów.  

 

Oprócz wsparcia w zakładaniu w zakładaniu działalności gospodarczej studenci będą mogli uzyskać pomoc w sporządzaniu biznesplanów, poruszaniu się w kwestiach prawno - finansowych, promowaniu produktów oraz personal brandingu. W ramach projektu zatrudniony zostanie doradca ds. przedsiębiorczości. Wyposażenie Biura w wyspecjalizowane, licencjonowane narzędzia do badania kompetencji umożliwi prowadzenie skutecznego coachingu kariery.Biuro Kareir KUL

 

Wniosek KUL jako jedyny spośród 7 lubelskich uczelni biorących udział w Konkursie uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej w kraju. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 59 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 33 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wartość projektu to 530 960,82 zł.

 

Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpocznie się już w październiku br.