Aktualności / Wydarzenia

Blended Intensive Programme Art & Creativity

Blended Intensive Programme Art & CreativityW Instytucie Pedagogiki KUL od 8 do 12 maja 2023 gości grupa studentów z Belgii, Słowacji, Ukrainy oraz Rumunii, która wraz z studentkami kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uczestniczy w Blended Intensive Programme Art & Creativity. Celem programu poszukiwanie strategii zastosowania sztuki i kreatywności jako metod umożliwiających przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, z perspektywy doświadczeń polskich oraz w kontekście międzynarodowym.
W zajęciach uczestniczy dwudziestu trzech studentów z zagranicy oraz dziewięć studentek KUL. Studentom towarzyszą  pracownicy naukowi z ich uczelni oraz badacze z Danii, którzy w swojej działalności naukowej podejmują namysł nad możliwościami terapeutycznymi oraz edukacyjnymi sztuki i kreatywności.
W czasie trwania programu jego uczestnicy będą mieli możliwość wizytowania instytucji, które w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wykorzystują sztukę. Zaplanowano spotkania w: Teatrze im. H. Ch. Andersena, Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, Studiu Tańca „Grawitan” oraz Centrum Arteterapii „Nieprzetarty Szlak”. Uczestnicy będą także uczestniczyli w warsztatach, na których zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania sztuki i kreatywności w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych.