1. Aktualny stan i badania w tematyce poradnictwa specjalistycznego w Polsce

  2. Dobre praktyki

  3. Poradnictwo w systemie pomocy społecznej (teoria)

  4. Perspektywy i rekomendacje rozwoju i zmian w poradnictwie specjalistycznym w Polsce

  5. Zapotrzebowanie społeczne na poradnictwo specjalistyczne w Polsce

Autor: Adam Zadroga
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015, godz. 13:13 - Adam Zadroga