Aktualności / Wydarzenia

Boże Ciało przypomina o istocie wiary

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważniejszych świąt dla katolików. Towarzyszą mu procesje z wyprowadzonym z kościołów Najświętszym Sakramentem, przed którym dzieci pierwszokomunijne sypią kwiaty. W centrum jest Eucharystia. - Dzisiejsza uroczystość jest skondensowanym orędziem wiary – mówi teolog dogmatyk ks. Karol Godlewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Jezus Chrystus w Eucharystii jest pośród nas i dla nas – to przesłanie Dobrej Nowiny, którą celebrujemy w Boże Ciało. Centrum tego święta jest Eucharystia, która uosabia istotę orędzia chrześcijańskiego: Syn Boży umarł i zmartwychwstał dla odkupienia człowieka i jego wybawienia.

Dziś przez miasta, miasteczka i wsie przechodzą uroczyste  procesje z Najświętszym Sakramentem. -  To publiczna manifestacja naszej wiary, ale także moment, gdy uświadamiamy sobie, że Boga należy szukać nie tylko w murach kościoła  - mówi ks. Karol Godlewski, prezes Koła Naukowego Teologów KUL. - Sednem jest Eucharystia, czyli komunia z Bogiem. Przyjęcie Jej otwartym sercem, pozwoli nam iść do swoich codziennych obowiązków - już bez baldachimów, świec czy kadzideł -  ale w duchu Jezusa Chrystusa – podkreśla teolog.

Dzisiejszemu świętu towarzyszą pewne zwyczaje: między innymi procesja zmierza ku czterem ołtarzom  ozdobionym kwiatami i zielonymi gałązkami.  - Warto zauważyć piękno tych zwyczajów. To ludzkie oddanie czci komuś, kto jest ważny. Kwiaty, baldachimy, dzwonki, śpiewy, przystrajanie ołtarzy, pobożne emblematy w oknach na trasie przejścia procesji - to wszystko ma wspólny mianownik  - pokazanie, że Jezus w Eucharystii jest dla nas Kimś ważnym – podkreśla ks. Godlewski. - Te zwyczaje są potrzebne nie Bogu, ale ludziom. A ich celem jest skłonienie nas  do faktycznego przeżywania ważności Boga w naszym życiu, do komunii z Nim – mówi. - To jest istotne: po to sypię kwiatki, dekoruję ołtarze, abym w piątek, po Bożym Ciele, i we wszystkie kolejne dni pamiętał, że Jezus, którego przyjąłem do serca, jest dla mnie ważny. A ta ważność przejawia się w prostych rzeczach: do właściwego wyboru między dobrem a złem.

A wskazówka dla chrześcijan znajduje się w ostatnich słowach formuły przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. „ To czyńcie na moją pamiątkę”. - Czyli pamiętajmy o Bogu po zakończeniu celebracji. Po to tak uroczyście i godnie przeżywam Uroczystość Ciała i Krwi Jezusa Chrystus, aby po jej zakończeniu pamiętać o Jezusie, nie jako o wydarzeniu z przeszłości, ale o Kimś, kto żyje i ma królować w moim życiu – podkreśla ks. Godlewski.