Społeczność akademicka KUL ma kolejny powód do radości - bp pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel, profesor KUL, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, został wybrany na członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.