Instytut Nauk o Rodzinie, uznając potrzebę rozszerzenia swojej działalności powołał w 2008 roku Centrum Badań nad Rodziną. Jego zadaniem jest podjęcie interdyscyplinarnych badań empirycznych z zakresu rodziny, popularyzacja wiedzy o rodzinie w ramach cyklicznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, organiza­cja sympozjów i konferencji naukowych skierowanych do przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, podejmowanie inicjatyw promujących wiedzę o małżeństwie i rodzinie dla młodzieży, wychowawców i rodziców. Centrum ma więc zadanie tworzenia i integrację środowiska sprzyjającego promocji rodziny i jej wartości.

 

W ramach Centrum Badań nad Rodziną przygotowano następujące publikacje:

 

Tom I

25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania, Red. W. Wieczorek, M. Brzeziński, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2008.

ISBN 978-83-7270-592-5.

 

Tom II

Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, Red. W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2008.

ISBN 978-83-7548-068-9.

 

Tom III

Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

ISBN 978-83-7363-841-9.

 

Tom IV

W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa, Red. M. Wyżlic, A. Czaja, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

ISBN 978-83-7363-981-2

 

Tom V

Wartość i dobro rodziny, Red., J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

ISBN 978-83-7702-260-3

 

Tom VI

Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, Red. M. Z. Stepulak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

ISBN 978-83-7702-119-4.

 

Tom VII

Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Red. J. Koperek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

ISBN 978-83-7702-094-4

 

Tom VIII

Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego - doświadcze­nia polsko-niemieckie [Ausgewählte Aspekte in der sozialen Arbeit des Sozialmitarbe­iters – deutsch-polnische Erfahrungen], Red. M.Z. Stepulak,J. Gorbaniuk, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin - Eichstätt-Ingolstadt 2010.

ISBN 978-83-7548-007-8.

 

Tom IX

Rodzina jako Kościół domowy, Red. W. Wieczorek, A. Tomkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

ISBN 978-83-7702-071-5.

 

Tom X

Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności [Польська та українська сім’я перед викликами сучасності], Red. J. Gorbaniuk, H. Krysztal, M. Chuchra, [Ю. Горбанюк, Г. Кришталь, М. Хухра]. Lwów [Львів] 2010.

ISBN 978-83-7702-116-3.

 

Tom XI

Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Red. M. Chuchra J. Jęczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

ISBN 978-83-7702-383-9

 

Tom XII

Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, Red. M. Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

ISBN 978-83-7702-329-7

 

Tom XIII

Czas rodziny – czas nadziei, Red. U. Dudziak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

ISBN 978-83-7702-460-7

 

Tom XIV

Tożsamość i posłannictwo rodziny, Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

Tom XV

Życie czy śmierć? Ochrona życia w Europie Środkowo-Wschodniej, Red. U. Dudziak, J. Jęczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

ISBN 978-83-7702-623-6

 

Tom XVI

The child problems and needs. Dziecko - problemy i potrzeby, Red. U. Dudziak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

ISBN 978-83-7702-995-4

 

 

Tom XVII

W trosce o zdrowie i życie człowieka, Red. U. Dudziak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

ISBN 978-83-8061-066-8

 

Tom XVIII

Rodzina i tradycja - na pograniczu kultur i czasów, Red. J. Gorbaniuk, Lublin-Lwów-Kijów 2015.

ISBN 978-617-571-123-1

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 15:02 - Leszek Wojtowicz