Projekt „Homo homini” dotyczy zagadnienia, jakim jest streetworking – mało znana forma pracy socjalnej w Polsce, wymagająca definicji i metodologii. Projekt „Homo homini” wpisuje się w moją współpracę z Instytutem Psychologii KUL. Instytut był pomysłodawcą studiów na kierunku praca socjalna dla więźniów z aresztu Śledczego w Lublinie, którzy chcą podjąć w przyszłości pracę streetworkera. Ponadto Instytut realizuje projekt: „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”.

 

W ramach cyklu „Homo homini” ukazały się publikacje:

 

Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.

Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Polihymnia 2013.

Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej. Red. A. Andrzejewska-Cioch, J. Jęczeń. T. III. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

By życie nabrało barw - instytucje blisko ludzi. Red. T. Pajurek, A. Zaborowska. T. IV. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

Streetworking w przestrzeni medialnej. Red. Jarosław Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. V. (w przygotowaniu).

 

Projekt „Homo homini” cieszy się dużym zainteresowaniem sektora pozarządowego, kościołów i środowisk uniwersyteckich tak w kraju, jak i poza granicą (Niemcy, Słowacja, Ukraina, USA). Z cyklu „Homo homini” zorganizowano 5 konferencji naukowych, w tym 4 konferencje międzynarodowe.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 15:03 - Leszek Wojtowicz