Aktualności

Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam

W dniach 24-26 października 2008 r. odbędzie się interdyscyplinarne sympozjum pt. Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, poświęcone pamięci ks. prof. Stanisława Płodzienia, kierownika Katedry Prawa zymskiego oraz prorektora KUL.

Obrady będą miały miejsce w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu n. Wisłą.

Program:

24 października 2008 r.

16.00-17.45 I sesja
16.00-16.15 ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Wprowadzenie do obrad: Romanitas-Chrstianitas. Ius Romanum - Ius Ecclesiasticum
16.15-16.35 prof. dr hab. Wiesław Mossakowski, Prawo rzymskie a konstrukcjekodeksów prawa kanonicznego
16.35-16.55 prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk, Eusebius, Historia Ecclesiastica 4,9. Prawo rzymskie w obronie prześladowanych chrześcijan?
16.55-17.15 prof. dr hab. Jolanta Malinowska, O Rozjuszu jako prawniku
17.15-17.45 dyskusja

19.00-20.00 II sesja
19.00-19.20 dr Ryszard Pankiewicz, Św. Augustyn a teoria komunikacji
19.20-19.40 ks. dr Piotr Sadowski, Szkoła prawa w Bejrucie w świetle Vita Severi Zachariasza Scholastyka
19.40-20.00 dyskusja

25 października 2008 r.

9.00-13.10 III sesja
9.00-9.20 dr Agata Łuka, Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich
9.20-9.40 dr Henryk Kowalski, Fałszerstwa w późnej republice
9.40-10.00 dr Ireneusz Łuć, Disciplina militaris? Charakter relacji między rzymskim dowódcą a żołnierzami
10.00-10.20 dr Dariusz Słapek, Niezwykłe losy niewolnika Cycerona. Niewola i wolność Dionizjusza
10.20-11.00 dyskusja
11.30-11.50 dr Monika Wójcik, Cesarz w Kościele czy ponad Kościołem?
11.50-12.10 dr Joanna Misztal-Konecka, Monogamia w prawie rzymskim i prawie kanonicznym
12.10-12.30 prof. dr hab. Bronisław Sitek, Autonomia administracji kościelnej i państwowej w świetle rozwiązań rzymskich i doświadczeń pierwszych wspólnot chrześcijańskich a współczesne rozwiązania w prawie publicznym
12.30-12.50 dr Adam Świętoń, Żołnierz Cesarza - Żołnierz Chrystusa. Armia rzymska a chrześcijaństwo w IV i V w. n.e. – wybrane problemy
12.50-13.10 dyskusja

15.00- 16.20 IV sesja
15.00-15.20 dr Monika Ożóg, Ustawodawstwo Konstantyna, Konstansa i Konstancjusza wobec pogańskich obiektów kultu (posągów i świątyń)
15.20-15.40 ks. dr Stanisław Jóźwiak, Defensor civitatis
15.40-16.00 dr Maciej Jońca, „Podrzutek Żydówki Salome”
16.00-16.20 dyskusja

17.00-18.00 V sesja (komunikaty)
17.00-17.10 mgr Paweł Szarek, O idei sprawiedliwości w pismach Tukidydesa
17.10-17.20 mgr Anna Stróż, Rzymskie scrinium jako prototyp chrześcijańskiego relikwiarza
17.20-17.30 mgr Dorota Stolarek, Materfamilias – kobieta dobrych obyczajów. Od Romulusa do Augusta.
17.30-17.40 mgr Joanna Gołębiowska, Wpływ chrześcijaństwa na ustawodawstwo Justyniana wobec konkubinatu
17.40-17.50 dyskusja

autor informacji: dr Maciej Jońca