Aktualności / Wydarzenia

Chrześcijańska doktryna społeczna

chrzescijanska_doktryna_spoleczna

 „Chrześcijańska doktryna społeczna to tytuł skryptu do wykładu bp. dr. Stefana Wyszyńskiego, ordynariusza lubelskiego, prowadzonego w roku akademickim 1947/1948 dla studentów ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tekst wykładu spisano i wydano w formie maszynopisu nakładem Koła Naukowego Ekonomistów – studentów KUL, i pozostawał on nieznany szerszemu odbiorcy przez prawie siedemdziesiąt lat. O jego istnieniu wzmiankowali tylko nieliczni specjaliści z zakresu katolickiej nauki społeczne...

Redaktorzy niniejszej książki postawili sobie za cel monograficzne opracowanie S. Wyszyńskiego koncepcji katolickiej nauki społecznej, stąd jej istotną część stanowią teksty specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Oddajemy więc w Państwa ręce studium interdyscyplinarne, w którym znalazły swoje miejsce nie tylko analizy teologiczno-filozoficzne, lecz także historyczne, etyczne, ekonomiczne i socjologiczne.

Życząc Państwu owocnej lektury, żywimy nadzieję, że krytyczne wydanie Chrześcijańskiej doktryny społecznej w roku beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego będzie pomocne w odkrywaniu myśli naszego Absolwenta, wielkiego myśliciela społecznego i męża stanu, z którego społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest niezmiernie dumna.

 

Redaktorzy

 

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL