Contact

Institute of Psychology
The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Raclawickie 14
20-950 Lublin
Poland


e-mail: laguna@kul.pl

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2007, godz. 16:54 - Mariola Łaguna