MLaguna

Kontakt                                 

Instytut Psychologii KUL    

Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin
Pokój C-329

Tel. 81 44 53 329 

Konsultacje: środa 17.30-19.00 bxk0u0q

e-mail: laguna@kul.pl

 

 


Aktywność naukowa

Publikacje 

Research Gate

Google Scholar

Spotkania metodologiczne


Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe mieszczą się na styku psychologii osobowości, społecznej i psychologii motywacji - większość moich badań dotyczy właściwości osobowościowych, które pomagają radzić sobie z różnymi wyzwaniami, z realizacją celów.  Człowiek jako istota aktywna, zdolna do samoregulacji zachowania, podejmuje się realizacji różnorodnych celów, radzi sobie z trudnościami, jakie napotyka po drodze, czasem rezygnuje. Rodzi się w związku z tym pytanie: jakie właściwości pozwalają podejmować nowe wyzwania, osiągać zamierzone cele? Poszukując odpowiedzi na to pytanie podejmuję badania nad rolą przekonania o własnej skuteczności, nadziei, samooceny, optymizmu, obrazu własnej osoby, posiadanych kompetencji. Aby realizacja tych badań była możliwa, podjęłam się tworzenia bądź adaptacji różnych metod psychologicznych, z czym wiążą się moje zainteresowanie diagnozą psychologiczną i psychometrią.

 

Główne obszary moich zainteresowań:
Społeczna psychologia osobowości
Psychologia przedsiębiorczości i organizacji
Diagnoza psychologiczna
Psychologia nauczania i szkoleń


Prowadzę zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii KUL. Ważnym polem mojej aktywności jest kierowanie Szkołą Doktorską KUL.

 

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021, godz. 15:46 - Mariola Łaguna