Aktualności

Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania

logo_sieci_wsparcia_efi_562

Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa, działające w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów zapraszają do udziału w Konferencji pt. Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania, która odbędzie się 15 września 2009 r. w Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1 w Lublinie).
Poruszane w czasie konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych i praktycznych problemów związanych z nową sytuacją cudzoziemców w naszym kraju po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału konferencji (e-mail: migrant@fipp.org.pl, tel. 081 743 6805).

 

PROGRAM


9.30 Recepcja konferencji

10.00 - 10.15  OTWARCIE KONFERENCJI:
Prof. Dariusz Dudek, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Prof. Artur Kuś, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL
Dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa

 

10.15 – 12.15 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA. MODERATOR: DR TOMASZ SIENIOW

Rafał Rogala (Szef Urzędu ds. Cudzoziemców), Trendy imigracyjne w Polsce. Stan obecny i perspektywy
Dr Izabela Grabowska - Lusińska (Ośrodek Badań nad Migracjami UW), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?
Dr Maciej St. Zięba (Wydział Filozofii KUL), Etyczny wymiar zagadnienia migracji
Anna Kosińska (Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL), Prawa kulturalne cudzoziemców w Polsce

Dyskusja

 

13.00 – 15.30 SESJA POPOŁUDNIOWA. MODERATOR: PROF. ARTUR KUŚ

Dr Tomasz Sieniow (Prezes FIPP, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej
Monika Prus (Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA), Nowa strategia migracyjna Polski
Dr Stanisław Dubaj (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Zwalczanie nielegalnej migracji
Anna Rostocka (Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w Warszawie), Pomoc w dobrowolnym powrocie jako część polityki migracyjnej

Dyskusja

15.30 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Zobacz plakat konferencji