Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

W wyniku oceny eksperckiej dofinansowanie otrzymały:

 • Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Linguistics Beyond and Within
 • Quêtes littéraires
 • Review of European and Comparative Law
 • Społeczeństwo i Rodzina
 • Studia Nauk Teologicznych
 • Studia Prawnicze KUL
 • Studia z Prawa Wyznaniowego
 • TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
 • VOX PATRUM
 • Zeszyty Naukowe KUL

Warto zaznaczyć, że dwa czasopisma KUL: Quêtes littéraires  oraz Studia z Prawa Wyznaniowego otrzymały maksymalną liczbę punktów!

Ponadto dofinansowanie otrzymały 3 czasopisma wydawane przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 • Roczniki Pedagogiczne
 • Studia Norwidiana
 • Studia Polonijne

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 09:56 - Leszek Wojtowicz