Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation

 

Łukasz Czebotar

 

doktorant, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

e-mail: lczebotar@hotmail.com

 

Zuzanna Gądzik

 

doktorantka, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

e-mail: z.gadzik@wp.pl


The article relates to the Polish legal regulations connected with punishments for prohibited acts detrimental to life and health of a child conceived. There are widely presented problems connected with the issue of criminal liability for the crime of abortion including the historical outline of legal protection of a child conceived and analysis of prerequisites which take an abortion into account in light of legal regulation in force.

An issue of health protection was shown and proper development of a child conceived and in particular criminal liability for causing a detriment to health. The present aspect also analyses the issue connected with embryos in vitro.

 

Słowa kluczowe: dziecko poczęte, życie, zdrowie, ustawodawstwo polskie, aborcja, in vitro

 

Key words: child conceived, life, health, polish legislation, abortion, in vitro
 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 08:15 - Mirosław Sitarz