Zestawiła

Magdalena Sawa

 

Indeks słów kluczowych

 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż 


A

 

aborcja

 

Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

 

alienacja

 

Jakubiak, Tomasz

Czy można sprzedawać rzeczy święte? [Can Sacred Object be Sold?]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 141-151

 

antyklerykalizm


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku [Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 101-113

 

apelacja

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

apostazja

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121


B

 

beatyfikacja


Grzegorzewicz, Piotr
Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) [Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 53-71

 

Benedykt XVI


Góralski, Wojciech
Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206


Romanko, Agnieszka
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 165-183

 

bezpieczeństwo ekonomiczne

 

Marčin, Jozef

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej [The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 153-166

 

biskup


Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

 

biskup diecezjalny

 

Kukulska, Patrycja

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim [Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 67-82

 

Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103

 

bolszewizm


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923) [Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 63-75


C

 

celibat


Grochowina, Michał
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24

 

cenzura

 

Terpin, Anna

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

chrzest

 

Zalewska, Agnieszka

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47

 

chrześcijanie


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

 

człowieczeństwo

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

czynna zniewaga


Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

 

czynne uczestnictwo


Słowikowska, Anna
Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37

 

czystość


Grochowina, Michał
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24


Ossowski, Krzysztof
Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132


D

 

darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych


Warmuz, Agata
Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 153-166

 

dekret nominacyjny

 

Kaszak, Robert

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej [Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 53-66

 

dekret wydalenia

 

Siedlecki, Jacek

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

dekrety ogólne


Lewicka, Mariola
Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83

 

diakonat

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121

 

diecezja kaliska


Tyl, Sylwia
Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136

 

dobra śmierć


Tacikowska, Magdalena
Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218

 

dobro małżonków


Góralski, Wojciech
Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21

 

dochodzenie wstępne

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

dojrzałość

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

domniemanie prawne

 

Witkowski, Wojciech

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

drugi zgodny wyrok

 

Bartoszek, Magdalena

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii [Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 149-157

 

duchowieństwo


Dosz, Ireneusz
Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956 [Property Damages in the Archdiocese of Poznań in the years 1939-1956]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 9-40

 

duchowny


Ossowski, Krzysztof
Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132

 

Van Scott, Maria

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56

 

Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

 

duszpasterstwo


Sitko, Mariusz
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117

 

dykasteria


Romanko, Agnieszka
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 165-183

 

dyrektorium Apostolorum successores


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66

 

dyskrecjonalna władza sędziego

 

Saternus, Arkadiusz

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 179-189

 

dyskryminacja


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

 

dyskryminacja religijna

 

Grudzińska, Karolina

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku [The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 167-178

 

dyskusja sędziowska


Królik, Marcin
Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [Votum separatum in a process of search for the objective truth]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 195-208

 

działalność gospodarcza


Kaleta, Paweł
Legal determinants for running a parish based economic activity [Prawne uwarunkowania do wykonywania działalności gospodarczej przez parafię]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 129-143

 

dziecko


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242

 

dziecko poczęte


Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270


E

 

ekskomunika

 

Terpin, Anna

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

eutanazja


Tacikowska, Magdalena
Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218


F

 

finansowanie Kościoła w kantonie Zurych

 

Cząstkiewicz, Artur

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych [Church Tax from Legal Persons in Canton Zurych]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 177-184

 

forma kanoniczna

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

fundusz kościelny

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

fundusze diecezjalne

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225


G


grzech ciężki


Tacikowska, Magdalena
Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218


H

 

Hiszpania


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku [Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 101-113


I

 

in vitro


Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270


interpretacja autentyczna


Bołtromiuk, Emilia
Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 39-46


investigator


Grochowina, Michał
Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99


J


K

 

kanony

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121

 

kara

 

Terpin, Anna

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

kardynał prefekt

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

Karta Praw Rodziny


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242

 

kary kościelne

 

Terpin, Anna

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

katechizacja


Zonik, Aleksandra
Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskim Konkordacie z 1993 r. [Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 167-177


klauzula


Kołbuc, Magdalena
Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 179-194

 

klerycki

 

Van Scott, Maria

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56

 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66

 

Jakubiak, Tomasz

Czy można sprzedawać rzeczy święte? [Can Sacred Object be Sold?]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 141-151

 

Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121

 

kompetencja


Sitko, Mariusz
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117


kompetencje


Kaczor, Adam
Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163


kompetencje legislacyjne


Lewicka, Mariola
Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83


kompetencje pasterzy Kościoła


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66

 

kompetentna władza

 

Kaszak, Robert

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej [Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 53-66

 

konferencja biskupów


Lewicka, Mariola
Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83


Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103


Kongregacja ds. Duchowieństwa


Ossowski, Krzysztof
Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132

 

konstytucja

 

Podsiadło, Michał

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

kontrola konstytucyjności prawa

 

Podsiadło, Michał

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

koordynacja


Sitko, Mariusz
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117

 

Koran

 

Mucha, Marta

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu [The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 83-104

 

Kościoły i związki wyznaniowe

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

Kościół

 

Marčin, Jozef

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej [The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 153-166

 

Pankiewicz, Ryszard
Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 41-61


Pankiewicz, Ryszard
Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu [The impact of civil law on the establishment of patronage’s right]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 73-100


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku [Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 101-113


Kościół i państwo


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923) [Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 63-75


Kościół katolicki


Wasilewicz, Urszula
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki [The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 197-208


Wierzbicki, Piotr
Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej [Legal situation of Catholic Church in Polish People’s Republic]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 115-127


krzyż


Romanko, Agnieszka
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń [The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 207-226


kult Boży


Słowikowska, Anna
Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37


kult prywatny


Grzegorzewicz, Piotr
Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) [Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 53-71


kultura pokoju


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206


Kuria Rzymska

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

Kaczor, Adam
Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163


Romanko, Agnieszka
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 165-183


kustosz


Tyl, Sylwia
Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136


L

 

laicki

 

Van Scott, Maria

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56

 

Lautsi przeciwko Włochom


Romanko, Agnieszka
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń [The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 207-226

 

legalizm

 

Saternus, Arkadiusz

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 179-189

 

legislacja


Kaczor, Adam
Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163


liturgia


Słowikowska, Anna
Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37

Lud Boży

 

Zalewska, Agnieszka

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47


Ł


M


majątek kościelny


Dosz, Ireneusz
Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956 [Property Damages in the Archdiocese of Poznań in the years 1939-1956]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 9-40

 

majątek kościołów

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

małżeństwo


Góralski, Wojciech
Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21


Kołbuc, Magdalena
Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 179-194

 

Piątkowska, Aneta

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa [Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 105-116

 

Stasiuk, Paweł

Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165) [Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 117-128

 

małżeństwo kanoniczne


Chojnowska, Emilia
Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 [The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 185-196


mass media


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku [Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 23-52


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66


mediacja


Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103


migracja


Sitko, Mariusz
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117


misja sui iuris


Kawa, Stanisław
Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152


missio canonica


Zonik, Aleksandra
Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskim Konkordacie z 1993 r. [Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 167-177


msza św.


Słowikowska, Anna
Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37


N


nabywanie dóbr materialnych przez Kościół


Warmuz, Agata
Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 153-166

 

nadużycia

 

Zając, Paweł

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

nadużycie

 

Jakubiak, Tomasz

Czy można sprzedawać rzeczy święte? [Can Sacred Object be Sold?]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 141-151

 

Narody Zjednoczone


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206


nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.


Zonik, Aleksandra
Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskim Konkordacie z 1993 r. [Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 167-177


nauczanie religii w Konkordacie polskim z 1993 r.


Zonik, Aleksandra
Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskim Konkordacie z 1993 r. [Teaching of religion in the Code of Canon Law of 1983 and in the Polish Concordat of 1993]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 167-177

nauczycielskie zadanie Kościoła

 

Szafranko, Anna

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim [Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 227-245

 

nieważność małżeństwa

 

Piątkowska, Aneta

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa [Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 105-116

 

nova causae propositio

 

Bartoszek, Magdalena

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii [Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 149-157

 

nowelizacja

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121


O

 

odpowiedzialność karna

 

Grudzińska, Karolina

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku [The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 167-178

 

officium supplere

 

Zając, Paweł

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

ogólna sankcja karna

 

Saternus, Arkadiusz

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 179-189

 

opinia świętości


Grzegorzewicz, Piotr
Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) [Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 53-71


opodatkowanie działalności gospodarczej


Kaleta, Paweł
Legal determinants for running a parish based economic activity [Prawne uwarunkowania do wykonywania działalności gospodarczej przez parafię]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 129-143


ordynariat personalny dla anglikanów


Zając, Paweł
Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim [Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 145-155


ordynariusz


Zając, Paweł
Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim [Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 145-155


organ kolegialny


Zając, Paweł
Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim [Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 145-155


osobowość prawna parafii


Kaleta, Paweł
Legal determinants for running a parish based economic activity [Prawne uwarunkowania do wykonywania działalności gospodarczej przez parafię]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 129-143


P


państwo


Chojnowska, Emilia
Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 [The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 185-196

 

Marčin, Jozef

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej [The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 153-166

 

Wasilewicz, Urszula
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki [The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 197-208


Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych


Bołtromiuk, Emilia
Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 39-46


papieskie magisterium


Romanko, Agnieszka
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji [Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 165-183


papież


Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235


pewność moralna


Królik, Marcin
Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [Votum separatum in a process of search for the objective truth]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 195-208

 

Witkowski, Wojciech

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

pobożne zapisy


Warmuz, Agata
Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 153-166


poczytalność


Grochowina, Michał
Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99

 

podatek kościelny

 

Cząstkiewicz, Artur

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych [Church Tax from Legal Persons in Canton Zurych]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 177-184

 

podatek kościelny od przedsiębiorstw

 

Cząstkiewicz, Artur

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych [Church Tax from Legal Persons in Canton Zurych]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 177-184

 

podatek kościelny w Zurychu

 

Cząstkiewicz, Artur

Podatek kościelny od osób prawnych w kantonie Zurych [Church Tax from Legal Persons in Canton Zurych]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 177-184

 

podmiot administracji

 

Feczko, Piotr

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 21-34

 

Polska Ludowa


Wierzbicki, Piotr
Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej [Legal situation of Catholic Church in Polish People’s Republic]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 115-127


polskie ustawodawstwo synodalne


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku [Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 23-52

 

połączenie osób prawnych

 

Dzierżon, Ginter

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym [General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 9-19

 

posługa kapłańska


Ossowski, Krzysztof
Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132

 

postępowanie administracyjne

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

potrójna misja Chrystusa

 

Zalewska, Agnieszka

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47

 

powołanie

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

powód

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

pozwany

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

prawa człowieka


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

 

prawa podmiotowe

 

Siedlecki, Jacek

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

prawa rodziców


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242

 

prawo

 

Marčin, Jozef

Wynagrodzenie duchownych w Republice Słowackiej [The Remuneration of the Clergy in the Slovak Republic]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 153-166

 

prawo do zakładania i kierowania szkołami

 

Szafranko, Anna

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim [Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 227-245

 

prawo i obowiązek rodziców

 

Szafranko, Anna

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim [Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 227-245

 

prawo kanoniczne


Bołtromiuk, Emilia
Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego [The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts in canon law application]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 39-46


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113

 

Wojnarowicz, Piotr

Sakramenty święceń i małżeństwa według motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI [Sacraments of Holy Orders and Matrimony by the motu proprio Omnium in mentem written by Benedict XVI]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 109-121

 

prawo kanoniczne a prawo cywilne

 

Dubiel, Stanisław

Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa [Entering into a Loan Agreement by a Juridical Person without the Bishop’s Permission]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 185-200

 

prawo kanonizacyjne


Grzegorzewicz, Piotr
Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893) [Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 53-71


prawo majątkowe Kościoła


Warmuz, Agata
Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim [Pious wills as a means of acquisition of the temporal goods  in the Code of Canon Law and the particular Polish law]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 153-166


prawo partykularne


Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103


prawo patronatu


Pankiewicz, Ryszard
Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu [The impact of civil law on the establishment of patronage’s right]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 73-100


prawo rzymskie


Pankiewicz, Ryszard
Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu [The impact of civil law on the establishment of patronage’s right]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 73-100


prawo świeckie


Pankiewicz, Ryszard
Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu [The impact of civil law on the establishment of patronage’s right]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 73-100

 

prawo wyznaniowe

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

prefektura apostolska


Kawa, Stanisław
Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152

 

procedura

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

Podsiadło, Michał

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

proces beatyfikacyjny

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

proces kanoniczny

 

Witkowski, Wojciech

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

proces o nieważność małżeństwa

 

Bartoszek, Magdalena

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii [Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 149-157

 

proces sądowy

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

profanacja

 

Jakubiak, Tomasz

Czy można sprzedawać rzeczy święte? [Can Sacred Object be Sold?]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 141-151

 

promotor sprawiedliwości

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

prowizja kanoniczna

 

Kaszak, Robert

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej [Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 53-66

 

prywatna osoba prawna

 

Dzierżon, Ginter

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym [General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 9-19

 

przedsiębiorca


Kaleta, Paweł
Legal determinants for running a parish based economic activity [Prawne uwarunkowania do wykonywania działalności gospodarczej przez parafię]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 129-143


przekonania moralne i religijne


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242

 

przełożony wyższy

 

Siedlecki, Jacek

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

przestępca

 

Grudzińska, Karolina

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku [The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 167-178

 

przestępstwo


Grochowina, Michał
Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

przestępstwo eutanazji


Tacikowska, Magdalena
Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218


przestępstwo przymusu fizycznego


Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

 

przeszkody

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 

Mucha, Marta

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu [The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 83-104

 

przywilej prezentacji na urząd kościelny


Pankiewicz, Ryszard
Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 41-61

publiczna osoba prawna

 

Dzierżon, Ginter

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym [General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 9-19


R


rada mediacyjna


Romanko, Agnieszka
Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Mediation council in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 85-103


Rada zarządzająca


Zając, Paweł
Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim [Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 145-155


recepcja


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66


recognitio


Kaczor, Adam
Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163


Lewicka, Mariola
Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83


regulacje prawne


Chojnowska, Emilia
Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 [The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 185-196


Pankiewicz, Ryszard
Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 41-61

 

rekurs

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

relacje


Wasilewicz, Urszula
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki [The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 197-208

 

relacje Kościoła i państwa

 

Menke, Monika

Proces kształtowania nowego modelu relacji pomiędzy Kościołem a państwem w Republice Czeskiej po wyrównaniu majątkowym [The Forming Process of the New Model of the Relationship between Church and State in the Czech Republic after the Property Settlement]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 209-225

 

reprezentacja kościelnych osób prawnych

 

Dubiel, Stanisław

Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez kościelną osobę prawną bez zezwolenia biskupa [Entering into a Loan Agreement by a Juridical Person without the Bishop’s Permission]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 185-200

 

reskrypt


Ossowski, Krzysztof
Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera [The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 115-132


Rewolucja Francuska


Wasilewicz, Urszula
Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki [The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 197-208


reżym komunistyczny


Wierzbicki, Piotr
Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej [Legal situation of Catholic Church in Polish People’s Republic]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 115-127


rodzice


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242


rodzina


Tyl, Sylwia
Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny [Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 227-242


Rosja


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923) [Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 63-75

 

rozdzielanie Komunii św.

 

Zając, Paweł

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

rozwiązanie małżeństwa

 

Mucha, Marta

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu [The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 83-104

 

ruchliwość


Sitko, Mariusz
Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [The Pastoral Care of the Apostolic See concerning of Migrants and Itinerant People in the contemporary world]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 105-117


S


sakrament


Góralski, Wojciech
Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21

 

samokontrola

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

sanatio in radice

 

Stasiuk, Paweł

Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165) [Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 117-128

 

sankcja karna


Grochowina, Michał
Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99


Grochowina, Michał
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24


sanktuarium


Tyl, Sylwia
Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136

 

sekretarz

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

seminarium

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

seminarzysta

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

sędzia

 

Witkowski, Wojciech

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

skutki cywilne


Chojnowska, Emilia
Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012 [The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 185-196


Sobór Watykański II


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku [Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 23-52

 

stan życia w Kościele

 

Zalewska, Agnieszka

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47

 

starość

 

Piątkowska, Aneta

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa [Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 105-116

 

statuty


Tyl, Sylwia
Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136

 

Stolica Apostolska

 

Białowąs, Krzysztof

Kompetencje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [Competences of the Congregation for the Causes of Saints]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 35-51

 

Stolica Święta


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

 

strony

 

Witkowski, Wojciech

Kryteria oceny dowodów w procesach o nieważność małżeństwa [Measures of Proofs’ Consideration in the Canonical Trial of Nullity of Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 87-107

 

struktura Kościoła


Kawa, Stanisław
Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152

 

sumienie

 

Pawlak, Tomasz

Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego [Formation Human Candidates for the Priesthood in the “Principles of Priestly Formation in Poland” of 1999 and the Resolutions of the Second Polish Plenary Synod]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 9-27

 

symbol religijny


Romanko, Agnieszka
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń [The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 207-226


synod


Tyl, Sylwia
Przepisy prawne o sanktuariach w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej (2007-2009) [The legal norms concerning shrines in the Code of Canon Law of 1983 and in the First Synod of Diocese of Kalisz (2007-2009)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 119-136

 

system kanoniczny

 

Dzierżon, Ginter

Zasady generalne dotyczące połączenia osób prawnych w kanonicznym porządku prawnym [General Principles Concerning Aggregates of Juridic Persons in the Canonical Legal Order]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 9-19

 

sytuacja Kościoła w ZSRR


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923) [Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 63-75


Ś


śmierć


Tacikowska, Magdalena
Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego [Crime of euthanasia in the catholic Church legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 209-218


środki społecznego przekazu


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku [Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 23-52


Delmanowicz, Grzegorz
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. dotyczących kompetencji pasterzy Kościoła w zakresie środków społecznego przekazu w Dyrektorium o pasterskim posługiwaniu biskupów Apostolorum successores [Adoption of norms of the Code of Canon Law of 1983 concerning the competences of the pastors of the Church for instruments of social communication in directory for the pastoral ministry of bishops Apostolorum Successores]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 47-66


święcenia


Grochowina, Michał
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24

świętość

 

Zalewska, Agnieszka

Pojęcie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Concept of the Christian Faithful in the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 29-47


T


tradycja kanoniczna


Kawa, Stanisław
Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152


U

 

udział świeckich w posłudze kapłanów

 

Zając, Paweł

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

upoważnienie

 

Zając, Paweł

Wierny świecki jako nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (kan. 230 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) [Lay Persons as the Extraordinary Minister of Holy Communion (can. 230 § 3 of the Code of Canon Law)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 123-139

 

urząd kościelny

 

Kaszak, Robert

Powierzenie urzędu kanclerza kurii diecezjalnej [Provision the Office of Chancellor of the Diocesan Curia]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 53-66

 

Terpin, Anna

Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Nature and Effects of Excommunication in the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 191-207

 

ustawodawstwo antykościelne


Szubtarski, Grzegorz
Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku [Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 101-113


ustawodawstwo polskie


Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

 

ustrój administracji Kościoła

 

Feczko, Piotr

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 21-34

 

ustrój administracji publicznej

 

Feczko, Piotr

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 21-34

 

uświęcające zadanie Kościoła


Słowikowska, Anna
Uczestnictwo w liturgii mszy św. – pojęcie i wymogi [Participation in the liturgy of the Holy Mass – concept and requirements]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 25-37

 

uważnienie małżeństwa

 

Stasiuk, Paweł

Uważnienie w zawiązku według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (kan. 1161-1165) [Retroactive Validation of Marriage according to 1983 Code of Canon Law (can. 1161-1165)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 117-128

 

Uzbekistan


Kawa, Stanisław
Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie [Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 137-152

uznaniowość karania

 

Saternus, Arkadiusz

Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku [The Principle of Legality in the Context of the General Norm in can. 1399 of the Code of Canon Law of 1983]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 179-189


V


votum separatum


Królik, Marcin
Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [Votum separatum in a process of search for the objective truth]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 195-208


W


wiadomość prawdopodobna


Grochowina, Michał
Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali [The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 77-99


wiara


Góralski, Wojciech
Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku [Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota (26 January 2013)]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 11-21


wierni chrześcijanie


Pankiewicz, Ryszard
Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku [Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 41-61


wierni świeccy


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113

 

wina

 

Nafalska, Edyta

Ogólne zasady wymiaru kar kanonicznych [General Principles of Canonical Penalties Dimension]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 129-147

 

władza rządzenia


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113


władza sądownicza


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113


władza ustawodawcza


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113


władza wykonawcza


Menke, Monika
Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego [The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 101-113


władze komunistyczne


Dosz, Ireneusz
Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956 [Property Damages in the Archdiocese of Poznań in the years 1939-1956]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 9-40

 

wniosek

 

Podsiadło, Michał

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

wojna


Dosz, Ireneusz
Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956 [Property Damages in the Archdiocese of Poznań in the years 1939-1956]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 9-40


wolność religii


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206


wolność religijna

 

Grudzińska, Karolina

Sprawstwo czynu zabronionego w świetle art. 194 Kodeksu karnego z 1997 roku [The Deed Authorship Prohibited in the Light of art. 194 Criminal Code from 1997]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 167-178

 

Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206


Romanko, Agnieszka
Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń [The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 207-226


wolność wyznania


Riobó, Alfonso
Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. Seven years of interventions before the UN [Wolność religijna za pontyfikatu Benedykta XVI. Siedem lat interwencji przy ONZ]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 157-206

 

współdziałanie

 

Podsiadło, Michał

Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym [Churches and Religious Organizations as Initiators of Norm Checks before the Constitutional Tribunal]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 201-220

 

wstrzemięźliwość


Grochowina, Michał
Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Celibacy obligation for clerics according to the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 11-24

 

wychowanie katolickie

 

Szafranko, Anna

Regulacje dotyczące szkół katolickich w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz w prawie polskim [Regulations Concerning Catholic Schools in the Code of Canon Law of 1983 and in Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 227-245

 

wydalenie z instytutu zakonnego

 

Siedlecki, Jacek

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

wykładnia prawa


Kaczor, Adam
Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne [Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 133-163


wyrok


Kołbuc, Magdalena
Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 179-194


Królik, Marcin
Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej [Votum separatum in a process of search for the objective truth]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 195-208


Y


Z

 

zaburzenia psychiczne

 

Piątkowska, Aneta

Osobowość starcza przyczyną niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa [Senile Personality as the Cause of the Incapacity of Person to Contracting Marriage]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 105-116

 

zadania kurii diecezjalnej

 

Kukulska, Patrycja

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim [Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 67-82

 

zadanie nauczania


Lewicka, Mariola
Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące munus docendi [Legislative competences of the conference of bishops as regards munus docendi]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 67-83


zakaz


Kołbuc, Magdalena
Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i instrukcji procesowej Dignitas connubii [Prohibition of entering a marriage in the Code of Canon Law of 1983 and in Instruction Dignitas Connubii]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 179-194


zakonnik

 

Van Scott, Maria

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56

 

Wasilewicz, Urszula
Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [Genesis of can. 1370 of the Code of Canon Law of 1983]

» Summary

 

Kościół i Prawo 1 (14) 2012: 219-235

 

zarządzanie diecezją

 

Kukulska, Patrycja

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim [Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 67-82

 

zasada koordynacji

 

Kukulska, Patrycja

Moderator kurii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i partykularnym prawie polskim [Moderator of the Curia in the 1983 Code of Canon Law and the Particular Polish Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 67-82

 

zasady ogólne

 

Siedlecki, Jacek

Bezstronność w postępowaniu karnym wobec zakonnika, który popełnił przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu (kan. 695 § 1; 1395 § 2) [Impartiality in the Criminal Proceedings against Monk who Committed an Offence against the Sixth Commandment (can. 695 § 1; 1395 § 2)]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 57-86

 

zaskarżenie wyroku

 

Bartoszek, Magdalena

Nova causae propositio w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji procesowej Dignitas connubii [Nova causae propositio in the 1983 Code of Canon Law and in the Process Instruction Dignitas connubii]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 149-157

 

zawarcie małżeństwa

 

Mucha, Marta

Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu [The Marriage of a Muslim with a Christian. The Perspective of Islamic Law]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 83-104

 

zdrowie


Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

 

zgoda małżeńska

 

Krzywkowska, Justyna

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne [The Libellus about Nullity of Marriage. The Substantive and Procedural Requirements]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 2: 159-175

 


Ź


Ż


życie


Czebotar, Łukasz; Gądzik, Zuzanna
Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim [Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation]

» Summary

 

Kościół i Prawo 2 (15) 2013: 243-270

życie konsekrowane

 

Van Scott, Maria

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II [Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II]

 

Kościół i Prawo 3 (16) 2014, 1: 49-56

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016, godz. 13:35 - Magdalena Sawa