Reprezentacja KUL kolejny raz Mistrzem Polski!

Szanowni Państwo,

 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL wygrała kolejną – XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego.

Finał Konkursu odbył się 10 kwietnia 2024 r. w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizator Konkursu, Koło Naukowe Utriusque Iuris Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, za temat przewodni tegorocznego wydarzenia wybrało normy prawne odnoszące się do Najświętszej Eucharystii (kan. 897-958). Wśród pięciu reprezentacji z całej Polski nie mogło w tym wydarzeniu zabraknąć drużyny z Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. Nasz zespół stanowili Studenci prawa kanonicznego: Jakub Garnuszek, Kamil Sulkowski, ks. Mateusz Wójcik. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru, odpowiedzi ustne na dwie tury pytań zadawanych przez Komisję Profesorską oraz rozwiązanie kazusu.

Z radością informujemy, że reprezentacja KUL w klasyfikacji drużynowej zajęła I miejsce w Polsce, zaś w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył ks. Mateusz Wójcik, zaś II Pan Kamil Sulkowski. Merytoryczną opiekę nad Studentami sprawowała dr hab. Anna Słowikowska.

 

Zwycięzcom i Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

 


Prawo kanoniczne KUL z międzynarodowym certyfikatem AVEPRO

 

 

 

 

 

 

1_strona-1 ffanrlyo_400x400
   Agencja Stolicy Apostolskiej
do Spraw Oceny i Promocji
Jakości Kształcenia
na Uniwersytetach
i Wydziałach Kościelnych

 

 

 

 

 

 

 


Gratulacje

 

Medal Stefan Kardynał Wyszyński "Nauczyciel praw Bożych"

Z radością informujemy, że w dniu 27 stycznia 2024  zostali  uhonorowani:
 
ks. prof. Marian Stasiak,
p. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
ks. dr Paweł Lewandowski
 
Medal - zgodnie z regulaminem przyjętym w maju 2017 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - jest sposobem wyrażenia wdzięczności osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wśród nich są m.in. cele edukacyjne, naukowe, w szczególności rozwój i upowszechnianie nauki prawa i kultury prawniczej, zgodnie z dewizą KUL "Deo et Patriae"
(z łac. Bogu i Ojczyźnie).
 
 

Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inter concilium et synodum -  pomiędzy soborem i synodem

Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego organizuje w dniu 18 października 2023 roku (środa) w Collegium Joannis Pauli II, sali CTW 114, w Lublinie, Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną INTER CONCILIUM ET SYNODUM - POMIĘDZY SOBOREM I SYNODEM W 40 ROCZNICĘ PROMULGACJI KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1983 ROKU. Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane z 40 rocznicą promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz synodalnością Kościoła.

Problematyka synodalności stanowi przedmiot obrad XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które będzie odbywać się w Rzymie w dniach 4-29 października 2023 roku. Celem Konferencji jest wpisanie się w nurt dyskursu, w wymiarze akademickim, dotyczącego synodalnego charakteru Kościoła.

Zaproszenie do udziału w Konferencji jest skierowane do wykładowców prawa kanonicznego wyższych uczelni, prawników kanonistów, pracowników sądów kościelnych i wszystkich, którzy uczestniczyli w konsultacjach na poziomie diecezjalnym i krajowym na temat synodalności oraz wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem synodalności Kościoła.

 

PROGRAM KONFERENCJI


Konferencja "Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim"

Zaproszenie

 

W imieniu organizatorów

 

(Katolickiej Agencji Informacyjnej i Katedry Prawa Wyznaniowego KUL

 

we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW)

 

uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji

 

pt. "Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim",

 

która odbędzie się w Warszawie 7 września 2023 r.

 

Zaproszenie
Program


Gratulacje

 

feniks_compl

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas tegorocznej edycji

 

NAGRODY FENIKS 2023

 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

 

przyznało wyróżnienie

 

Ks. dr. Pawłowi Lewandowskiemu

 

za opracowanie

pt. Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza.


XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

3 marca 2023 r. odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Zmagania studentów miały miejsce w gmachu Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem tegorocznego konkursu były: ,,Przestępstwa przeciwko wierze i jedności Kościoła oraz przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych (kan. 1364-1378 KPK 83)”.

 

Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL reprezentowali: p. Zofia Stryszowska, ks. Mateusz Grzegorczyk oraz ks. Marcin Dunaj. Opiekunem drużyny był ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL.

 

Konkurs rozpoczął się od rozwiązywania testu, następnie studenci odpowiadali na dwa wylosowane pytania. Na końcu uczestnicy rozwiązywali kazus drużynowy.

 

Z radością informujemy, że reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL zdobyła:

I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

I miejsce w klasyfikacji indywidualnej: ks. Marcin Dunaj

III miejsce w klasyfikacji indywidualnej: p. Zofia Stryszowska

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Grant NPRH

Z radością informujemy, że zespół pod kierownictwem

ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, otrzymał grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe. Tytuł projektu: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949.

 

Serdecznie gratulujemy!