PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu okazali mi wsparcie duchowe, modlitwę oraz przekazali kondolencje z powodu śmierci mojego Taty śp. Józefa Fojta składam wyrazy szczerego podziękowania. 

 

Księżom Profesorom serdecznie dziękuję w imieniu mojej mamy, brata i swoim za koncelebrację Mszy św. w siódmym dniu po śmierci Taty od Instytutu Prawa Kanonicznego oraz ofiarowane modlitwy.

 

Słowa szczególnego podziękowania kieruję do Ks. Dziekana Mariana Stasiaka za sprawowaną Mszę św., wygłoszoną homilię, a także za wcześniejsze modlitwy  podczas mojej choroby. Księże Dziekanie, moje serce jest pełne wdzięczności.

 

Dziękuję także Koleżankom i Kolegom z Wydziału oraz Tym, którzy uczestniczyli bezpośrednio lub on-line w liturgii eucharystycznej w dniu 26 listopada br. w kościele  akademickim KUL o godz. 12.30 i modlili się o łaskę życia wiecznego dla mojego Taty.

 

Wszystkich obejmuję wdzięczną pamięcią i modlitwą.

 

Elżbieta Szczot


Zmarł Paweł Syczewski, ojciec Ks. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KUL

 

„Jezus powiedział: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie”.

 (J 11, 25)

 

 

 

 

W dniu 23 listopada 2020 r. w domu rodzinnym w Załuskich Koronnych, w wieku 91 lat, zmarł Paweł Syczewski, ojciec Ks. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KUL, Wikariusza Biskupiego i Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Drohiczyńskiej.


Msza Święta pogrzebowa, której przewodniczyć będzie JE Ks. Bp dr Piotr Sawczuk, Biskup Drohiczyński, zostanie odprawiona w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Brańsku. Po niej ciało śp. Pawła Syczewskiego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.

 

Msza św. za śp. Pawła Syczewskiego, od Instytutu Prawa Kanonicznego, zostanie odprawiona w siódmym dniu od śmierci, w kościele akademickim KUL w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12. 30. Kapłanów zapraszamy do koncelebry, pozostałe osoby do uczestnictwa w kościele lub online.

 

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Dyrektor

Instytutu Prawa Kanonicznego


Zmarł Prof. Dr. Stephan Haering

 

 

 

Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy

 

 

 

W dniu 18 listopada 2020 r. zmarł nagle, w wieku 61 lat, Prof. Dr. Stephan Haering, kierownik katedry „Lehrsthul für Kirchenrecht, insbesondere Verwaltungsrecht, Verkündigungs- und Heiligungsdienst sowie Kirchliche Rechtsgeschichte” w Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Mieliśmy przyjemność słuchać wielokrotnie jego znakomitych referatów, gdy był gościem na licznych naukowych konferencjach międzynarodowych. Jego rozległa wiedza kanonistyczna i wysokie kompetencje sprawiały, że często był proszony przez media w Niemczech do wypowiedzi na bieżące tematy związane z prawem kanonicznym. Jego autorytet naukowy ceniła Stolica Apostolska, gdy papież Benedykt XVI powołał go na współpracownika Sekretariatu dla XI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W Konferencji Biskupów w Niemczech pełnił również funkcję doradcy przy Komisji Nauki Wiary (Glaubenskommission). Był sędzią w Arcybiskupim Sądzie Metropolitalnym w Monachium, a także redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Archiv für katholisches Kirchenrecht. Jego współpracownicy podkreślają, że pozostawił po sobie „ogromną duchowo-naukową lukę” (eine unermessliche geistig-wissenschaftliche Lücke), podkreślają jego „dobroć i subtelność” (Güte und Feinfühligkeit), a w pamięci tych, którzy go znali pozostanie on jako człowiek „nadzwyczajnych naukowych zdolności” (außerordentlichen wissenschaftlichen Fähigkeiten)  pracowitości oraz „miłego ludzkiego usposobienia” (freundliches, menschliches Wesen). Takim znaliśmy go i my, gdy przebywał na naszym Uniwersytecie. Wiara w „ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny” skłania nas do wdzięczności i modlitwy za śp. Stephana Haeringa, aby Bóg obdarzył go życiem wiecznym w Niebie.

 

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Dyrektor

Instytutu Prawa Kanonicznego


Wykaz czasopism MNiSW

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wrzesień 2020) (⇒ zob. więcej).

***

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (⇒ zob. więcej).

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscyplin nauki prawne i prawo kanoniczne (grudzień 2019)

***

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat MNiSW pdf_small

 

***

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny prawo kanoniczne (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny nauki prawne (2019)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Ewaluacja jakości działalności naukowej

 


100 lat prawa kanonicznego w KUL

7 grudnia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa „Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL”. Organizatorami wydarzenia był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL.

 

PROGRAM

 

*****

Galeria zdjęć z konferencji


Uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Henryka Misztala

6 czerwca 2018 r. w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w KUL odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Henryka Misztala z okazji 50-tej rocznicy nadania.

*****

Galeria zdjęć z uroczystości

 

Program uroczystości


VIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Studenci prawa kanonicznego KUL zwyciężyli w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, którego finał odbył się 7 marca 2018 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drużyna w składzie: Malwina Kędracka i Sabina Karp (studentki IV i V roku prawa kanonicznego) oraz Kamil Niedziałkowski (student IV roku) zdobyła I miejsce w rywalizacji grupowej. Również indywidualnie najlepsza w Polsce okazała się Pani Malwina Kędracka, III miejsce w tej kategorii zajęła Pani Sabina Karp, a IV Pan Kamil Niedziałkowski. Przedmiotem tegorocznego konkursu było prawo kanonizacyjne, a do sukcesu studentów KUL przyczyniła się dr Lidia Fiejdasz-Buczek, opiekun naukowy drużyny.

 

Serdecznie gratulujemy

 

Relacja w TVP3 LUBLIN


Granty NCN

     Miło nam poinformować, że ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt w Katedrze Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL otrzymał grant naukowy w ramach konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki, pt. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne, w kwocie 96 810 (PLN).

     Celem prowadzonych badań jest określenie, w jaki sposób może być określona umowa sponsorship, aby kościelna osoba prawna wykonująca dzieła charytatywne mogła skutecznie wypełniać swoje cele statutowe. Oprócz teoretycznych analiz przepisów prawnych projekt będzie miał na celu określenie praktycznych aspektów stosowania umowy sponsorship.  W tym celu niezbędne jest zbadanie empirycznej analizy praktyki w zakresie tego typu umów, także na gruncie prawa amerykańskiego i kanadyjskiego oraz możliwości ich zaadaptowania na gruncie polskiego porządku prawnego.

     Projekt będzie realizowany we współpracy z St. Paul University w Ottawie (Kanada).

     Jest to już drugi grant naukowy realizowany przez ks. dra Pawła Kaletę finansowany przez NCN.

 

Czytaj więcej.

 

     W ramach konkursu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki grant naukowy otrzymał p. mgr Maciej Ireneusz Andrzejewski, doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego KUL. Tytuł projektu – Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym – teoria i praktyka.

 

 

Serdecznie gratulujemy.