W imieniu Organizatorów
zapraszamy na
IV Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi – Mundus Christi» pt. „Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego”.
Sesja: „Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia
- Patron Europy i Doktor Kościoła”
połączona
z wręczeniem Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
Jego Eminencji Kard. Gerhardowi Ludwigowi Mūllerowi

 

KUL, Lublin, 15 października 2020 r.

 

PROGRAM KONGRESU

Organizatorzy:

  • Fundacja "Myśląc Ojczyzna"
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Patronat medialny:

  • Tygodnik Katolicki "Niedziela"
  • TVP3 Lublin

ZAPOWIEDZI

informacje na stronie internetowej KUL

zaproszenie ks. prof. Mirosława Sitarza

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 16:28 - Agnieszka Romanko