Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w imieniu Organizatorów

zaprasza na
XII Ogólnopolską Konferencję Naukową 
"Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców"

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2023 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

  • Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów i adiunktów przed habilitacją, którzy uzgodnili temat z promotorem lub kierownikiem Katedry i uzyskali pisemną akceptację tematu i treści wystąpienia

 

  • Zgłoszenia z tematem dotyczącym Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. wraz z jego akceptacją przez promotora lub kierownika Katedry prosimy przesłać do dnia 15 maja 2023 r.

 

  • szczegółowe informacje: kkpp@kul.pl
Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2023, godz. 21:51 - Agnieszka Romanko