Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie
oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

zapraszają na

Jubileuszową X Ogólnopolską Konferencję Naukową
Kodeks Prawa Kanonicznego
w badaniach młodych naukowców

która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 r. (sobota)


Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów, doktorantów, asystentów
i adiunktów przed habilitacją

Z racji na ograniczenia epidemiczne związane z Covid-19 konferencja odbędzie się w systemie hybrydowym.

Termin zgłoszeń17 maja 2021 r. na adres e-mail: kkpp@kul.pl

Szczegółowe informacje, jak też warunki uczestnictwa: kkpp@kul.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2021, godz. 08:45 - Agnieszka Romanko