Katedra Kościelnego Prawa
Publicznego i Konstytucyjnego KUL

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową 
"Stefan Kardynał Wyszyński
- absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL"

oraz 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

podczas którego zostaną wręczone

Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia

oraz

Medale "Stefan Kardynał Wyszyński
- Nauczyciel Praw Bożych"

PROGRAM

...........................................................................

18 stycznia 2020 r.
Lublin, Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, c-1031

...........................................................................

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kkpp@kul.pl 
do dnia 12 stycznia 2020 r.

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2020, godz. 00:16 - Agnieszka Romanko