Warunkiem przyjęcia do organizacji jest wypełnienie deklaracji oraz akceptacja Statutu.

 

Zgodnie ze Statutem wszyscy członkowie Koła mają prawo:

 

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła;

2) występowania z wnioskami i postulatami;

3) korzystania z urządzeń Koła w celach związanych z jego działalnością.

 

Natomiast obowiązki wynikające z przynależności do organizacji to:

 

1) postępowanie zgodne ze Statutem i uchwałami organów Koła;

2) dbanie o rozwój Koła i aktywny udział w jego pracach;

3) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Koła.

 

 

 

CHCESZ :

spędzić czas wśród nietuzinkowych ludzi?

• poznać prawdziwy smak życia studenckiego?

wziąć udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych?

poszerzyć wiedzę i umiejętności prawnicze?

uścisnąć dłoń ministra sprawiedliwości lub rzecznika praw obywatelskich?

nabrać pewności siebie i uwierzyć, że CHCIEĆ TO MÓC?


promować naszą działalność?

 

Przyjdź do C-521!

 

lub...

 

napisz do nas na adres knsp.wppkia@gmail.com Smile

 

 

 Co robimy? To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie! Masz pomysł - pomożemy Ci go zrealizować.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015, godz. 10:40 - Mateusz Gabryel