OPIEKA NAUKOWA

 

Decyzją Senatu Akademickiego KUL Opiekunem Koła od października 2012 r. jest dr Paweł Zdanikowski. Zgodnie z Regulaminem Koła, sprawuje nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciami Zarządu oraz sekcji naukowych.

 

Opiekunami naukowymi są:

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL - Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

dr Paweł Zdanikowski - Sekcja Prawa Handlowego

dr Marcin Burzec - Prawa Finansowego i Podatkowego

dr Małgorzata Gałązka oraz dr Zuzanna Gądzik - Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki

mgr Marcin Jędrejek - Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019, godz. 14:05 - Bartłomiej Grzeluszka