Obszary aktywności członków Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL skupiają się wokół:

 

 

⇒ współpracy z autorytetami w dziedzinie psychologii z kraju, a także z zagranicy;

 

⇒ organizacji konferencji naukowych i popularnonaukowych;

 

⇒ organizacji cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA;

 

⇒ udziału w konferencjach organizowanych na Uniwersytetach na terenie Polski; 

 

⇒ prowadzenia autorskich badań naukowych; 

 

⇒ współpracy z pracownikami naukowymi przy realizacji projektów badawczych;

 

⇒ organizacji warsztatów tematycznych w ramach spotkań poszczególnych sekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Biszewski
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2018, godz. 22:23 - Magdalena Szczedrońska