Aktualności

Deadline naboru konkursowego na studia

Nabór konkursowy na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim potrwa do 12 lipca 2024 r.

 

Na stronie www.rekrut.kul.lublin.pl udostępniona jest oferta studiów - blisko 100 kierunków, łącznie ze specjalnościami. Do nowości należą między innymi Management - zarządzanie w języku angielskim oraz ekologia integralna.

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie ogłoszone zostaną już 15 lipca w godzinach popołudniowych. Wówczas każdy z przyjętych na wybrany kierunek będzie miał trzy dni (do 18 lipca 2024 r.) na elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów.

Kandydaci na studia II stopnia mają nieco więcej czasu, bo system zamknie się 18 lipca 2024 r., a wyniki poznamy już następnego dnia, 19 lipca po godz. 17:30. Dopełnieniem formalności będzie elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów – do 31 lipca 2024 r.


Nowością tegorocznej rekrutacji jest także szybsze uruchomienie naboru wolnego na kierunki, na które po naborze konkursowym pozostały wolne miejsca. O przyjęciu decyduje wtedy posiadanie na świadectwie maturalnym wyników z przedmiotów branych pod uwagę na dany kierunek i kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc na każdym kierunku indywidualnie. Możliwość ta zostanie uruchomiona już od 16 lipca 2024 r.

Źródłem wszelkich informacji o rekrutacji są przede wszystkim pracownicy Biura Rekrutacji, którzy dostępni są mailowo pod adresem: rekrutacja@kul.pl, telefonicznie 81 445 41 37 oraz 81 445 42 16, na Instagramie: kul.rekrutacja, a także osobiście w CN-004 (Collegium Norvidianum, Al. Racławickie 14) od poniedziałku do piątku 9:00 – 14:00. Źródłem niezbędnych informacji o każdym z kierunków i perspektywach zawodowych jest także strona internetowa dedykowana kandydatom – www.kandydat.kul.pl