Dnia 10.05.2013 roku w ramach „Dnia Otwartego IFG KUL” odwiedziły nas lektorki DWT Polska, Pani Anna Mazurek i Katarzyna Niedźwiedź. Lektorki przedstawiły zainteresowanym studentom projekt DWT Polska oraz aktualną propozycję DAAD oraz Instytutu Goethego dotyczącą stypendiów i specjalistycznych kursów językowych oferowanych przez te dwie Instytucje. Projekt cieszył się zainteresowaniem studentów, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

 

Więcej [+]

 

„Deutsch-Wagen-Tour” jest projektem wspieranym finansowo przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Metodycznie jest wspierane przez Instytut Goethego w Polsce. Jest to projekt, który ma na celu zachęcić uczniów i studentów do nauki języka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposób przekazywać informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

 

Tekst o wizycie na KUL-u ze strony: http://www.deutsch-wagen-tour.pl/

„Heute besuchten wir eine der meist bekannten Universitäten in Ostpolen: die Katholische Universität Lublin. Da haben wir uns mit den Germanistikstudenten getroffen. Unser Stand hat sich mit besonders großem Interesse der Studenten des ersten Jahres gefreut, die die Informationen über das Projekt Deutsch Wagen Tour – was für sie als zukünftigen Pädagogen wichtig ist, aber auch über DAAD und seinen Stipendien einholen konnten. Unsere Lektoren und DAAD Stipendiaten dienten gerne mit Hilfe. Wir wünschen Euch viel Erfolg beim Erweitern Euer Interessen!!!“

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2013, godz. 18:06 - Sylwia Mitko