O nas na YouTube:

 

 

germanistyka KUL

 

Spotkania informacyjne dla Kandydatów na platformie Teams

 

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci,

wszystkich Zainteresowanych studiami germanistycznymi na KUL zapraszamy na spotkania informacyjne na platformie Teams w każdy poniedziałek od 6.06. do 11.07. w godz. 16:00 do 17:00. Pracownicy naszego Kierunku chętnie opowiedzą o studiach i odpowiedzą na Wasze pytania.

Link do spotkań: LINK

Serdeczne zapraszamy na spotkania w poniedziałkowe popołudnia!

 

Zapraszamy do zapoznania się TUTAJ z krótką prezentacją naszego NOWEGO i - mamy nadzieję - jeszcze lepszego - programu! A do zapoznania się z pełnym programem zapraszamy TUTAJ.

 

 

Dlaczego warto studiować filologię germańską/germanistykę?

 

Język niemiecki jest ważny, ponieważ pozwala porozumieć się aż w sześciu krajach: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Belgii i Luksemburgu. Szczególnie znaczenie mają kontakty biznesowe, zwłaszcza z Niemcami, które są najważniejszym partnerem handlowym naszego kraju. Polskie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku niemieckim i niemieckie firmy w Polsce potrzebują pracowników ze znajomością języka niemieckiego. W roku 2020 w Polsce tego języka uczyło się 1,95 miliona osób, od lat jest on drugim – po języku angielskim – najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.

 

Studia na kierunku filologia germańska/germanistyka I stopnia na KUL trwają trzy lata. Dają one możliwość poznania języka niemieckiego zarówno od podstaw (grupa początkująca), jak i kontynuacji nauki po szkole średniej (grupa zaawansowana). Zajęcia obejmują między innymi naukę języków specjalistycznych – zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego –, np. w zakresie języka biznesu tak, aby w pracy zawodowej można było się posługiwać tymi dwoma językami.

 

Na studiach I stopnia prowadzone są także zajęcia z kultury i literatury niemieckojęzycznej oraz językoznawstwa germańskiego, które rozwijają umiejętności przydatne w pracy germanisty. Największy nacisk jest położony na opanowanie języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, co jest warunkiem zatrudnienia na stanowiskach wymagających znajomości tego języka.

 

Studia na kierunku filologia germańska II stopnia na KUL trwają dwa lata. Pogłębiają one znajomość języka niemieckiego, a dwie specjalizacje do wyboru – translatologiczna i nauczycielska – zapewniają dodatkowe przygotowanie zawodowe. Zajęcia na specjalizacji translatogicznej rozwijają warsztat tłumacza, w tym tłumacza przysięgłego, z uwzględnieniem tłumaczeń prawniczych, ekonomicznych czy tłumaczenia literatury pięknej. Z kolei zajęcia angielski w komunikacji zawodowej pozwalają opanować ten język na poziomie wymaganym na wielu stanowiskach, zwiększając tym samym szanse na zatrudnienie po studiach. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języka niemieckiego w szkołach wszystkich typów i szczebli, także w szkołach wyższych. Studia przygotowują również do prowadzenia badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

 

Dlaczego warto studiować na KUL?

 

KUL ma ponad stuletnią tradycję i jest najstarszą uczelnią w regionie. Uniwersytet należy do najbardziej prestiżowych w kraju i  cieszy się renomą za granicą.

Studia na kierunku filologia germańska/germanistyka I i II stopnia na KUL są przyjazne dla studentów. Decydują o tym:

- program studiów, który jest ułożony tak, że zarówno osoby ze znajomością, jak i bez znajomości języka niemieckiego są w stanie sprostać wymaganiom;

- wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, która prowadzi zajęcia w taki sposób, że studenci mogą szybko i skutecznie uczyć się języka niemieckiego, nie nudząc się przy tym;

- życzliwe nastawienie do studentów: dla władz Uczelni, wykładowców i pracowników administracji studenci i ich sprawy są ważne, a załatwianie formalności w dziekanacie czy w bibliotece nie jest trudne.

Studenci KUL mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe, społeczne w ok. 70 organizacjach takich, jak koła naukowe, chóry, teatry czy kluby dyskusyjne. Wiele inicjatyw podejmuje Duszpasterstwo Akademickie przy Kościele Akademickim KUL. Dzięki temu życie akademickie jest niezwykle bogate. Jedną z licznych imprez są KULturalia - największa studencka impreza kulturalna organizowana na Uniwersytecie, która jest częścią Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

 

Dlaczego warto studiować w Lublinie?

 

Lublin jest miastem uczelni wyższych i studentów. Na dziewięciu uczelniach studiuje ok. 60.000 studentów, w tym ok. 6.700 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów. Daje to szansę na  nawiązanie kontaktów z ciekawymi osobami.

Uczelnie – także KUL – położone są w ścisłym centrum miasta, są dobrze skomunikowane, więc dojazdy na zajęcia są łatwe.

W Lublinie można skorzystać z wielu form spędzania czasu wolnego, szczególnie bogata jest oferta kulturalna kin, teatrów i muzeów. Organizowane są różnorodne wydarzenia takie, jak Noc Kultury. Miasto dysponuje również rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.

 

Gdzie można pracować po studiach?

 

Studia na kierunku filologia germańska/germanistyka dają szerokie możliwości zatrudnienia na stanowiskach wymagających znajomości języka niemieckiego, np. w:

- biurach tłumaczeń

- podstawowych, średnich i wyższych szkołach publicznych i niepublicznych, innych    placówkach oświatowych oraz szkołach językowych

- przedsiębiorstwach niemieckich, austriackich, szwajcarskich itp. oraz w polskich firmach,     współpracujących z  partnerami niemieckojęzycznymi

- firmach zagranicznych przy zdalnej obsłudze klientów niemieckojęzycznych

- branży turystycznej

- administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych itp.,   współpracujących z instytucjami z krajów niemieckojęzycznych.

 

„Liczba ofert pracy z j. niemieckim zamieszczona w Biurze Karier KUL przypadająca na jedną osobę deklarującą znajomość tego języka to 2 oferty na osobę (źródło: Portal Kariery Biura Karier KUL). Badanie Europe Language Jobs 2019 przedstawia medianę wynagrodzeń dla osób ze znajomością języka niemieckiego w przedziale od 4745 PLN do 6 700 PLN.”

Marta Wziątek

psycholog/doradca zawodowy

Biuro Karier KUL

 

 

Jak oceniane są studia germanistyczne na KUL?

 

„Studia na filologii germańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim są doskonałą okazją nie tylko do rozwinięcia i pogłębienia kompetencji językowych, ale również szansą na zdobycie wiedzy z przedmiotów kulturowych, m.in. z zakresu literatury. Instytut Literaturoznawstwa oferuje studentom interesujące ‘przejście’ przez kolejne epoki literackie, a wspaniała Kadra sprawia, że odbywa się to w przyjemniej i lekkiej atmosferze☺.

Ukończona germanistyka na KUL wpisana w CV okazała się super ‘przepustką’ do budowania naszej kariery zawodowej, którą od zawsze chciałyśmy związać z językiem niemieckim. Zdobyta wiedza i umiejętności znalazły odzwierciedlenie w codziennym życiu zawodowym. Obecnie pracujemy w Dziale Obsługi Klienta Niemieckojęzycznego, mamy więc żywy kontakt z językiem i wciąż go ulepszamy. Nasza praca jest więc potwierdzeniem tego, że pięcioletnia przygoda z germanistyką na KULu przynosi satysfakcję i radość.

 

 

Pisząc o studiach nie możemy również pominąć aspektu prywatnego☺. Germanistyka dała nam nie tylko upragnione wykształcenie, ale nieoczekiwanie przyniosła przyjaźń – śmiało możemy powiedzieć – na całe życie. Połączyła nas wspólna ławka, którą dzieliłyśmy na zajęciach – teraz łączy nas wyjątkowa, wręcz rodzinna relacja.

Gorąco polecamy i zapraszamy do studiowania na filologii germańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim! Jest to idealna szansa na zdobycie wykształcenia, które gwarantuje zatrudnienie, gdyż ukończona germanistyka stwarza szerokie możliwości budowania swojej ścieżki zawodowej oraz jest to świetna przygoda i okazja do zawarcia trwałych więzi, czego same jesteśmy przykładem.”

 

Natalia Plasło

Wiktoria Ząbkiewicz

Absolwentki 2021

 

 

 

Autor: Lucyna Krzysiak

 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2022, godz. 15:37 - Sylwia Mitko