Co oferujemy?

 

 • Systematyczny wykład dziejów sztuki, od epoki prehistorycznej do współczesnych zjawisk artystycznych. W chronologicznym porządku budujemy solidny fundament wiedzy z zakresu historii sztuki. Porządkujemy, systematyzujemy, objaśniamy świat sztuki na tle historii i kultury różnych epok.

 • Pogłębienie wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziejów i teorii sztuki w ramach wykładów monograficznych.

 • Możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych w bezpośredniej współpracy z wykładowcą na proseminarium i seminarium.

 • Umiejętność zorganizowania własnego warsztatu badawczego, poszukiwania i wykorzystywania informacji, planowania pracy, tworzenia tekstu naukowego, przygotowania wypowiedzi ustnej.

 • Bezpośredni kontakt z zabytkowymi przedmiotami i architekturą w trakcie corocznych objazdów zabytkoznawczych, terenowych zajęć inwentaryzacji zabytków oraz indywidualnych praktyk inwentaryzacyjnych.

 • Kontakt ze współczesnością poprzez regularne wyjścia na wystawy z oprowadzaniem kuratorskim

 • Przygotowanie do wymagań rynku pracy poprzez wprowadzenie zajęć modułowych, ukierunkowanych na praktyczną weryfikację zdobytej wiedzy w trakcie zajęć warsztatowych, przy realizacji konkretnych projektów. Oferujemy do wyboru następujące ścieżki tematyczne: Muzealnictwo, Ochrona zabytków, Obraz w kulturze cyfrowej.

 • Ścisłą współpracę z Muzeum Uniwersyteckim, którego zbiory zgodnie z wolą darczyńców, służą naszym studentom jako pomoc w nauce.

 • Możliwość zaangażowania się i rozwijania indywidualnych form aktywności w pracach studenckiej galerii i koła naukowego, studenckiego czasopisma „ARTykuły”.

 

 

Dlaczego warto?

 • Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach o charakterze muzealnym lub wystawienniczym (muzeach, galeriach, domach aukcyjnych), instytucjach zajmujących się ochroną zabytków i dziedzictwa (np. urzędy konserwatorskie), instytucjach kultury (bibliotekach, domach kultury).

 • Nasze studia są znakomitym zawodowym fundamentem dla osób obdarzonych twórczą wyobraźnią, kreatywnych, szukających własnych form wyrazu w fotografii, scenografii, projektowaniu biżuterii i strojów, tworzeniu ogrodów itp. Wiedza historyka sztuki to cenny zasób, który można wykorzystać we własnej twórczości.

 • Uczymy patrzeć na dzieło sztuki, rozumieć je, analizować z wrażliwością i uważnością, dostrzegając złożoność świata, w którym ono powstaje. Nasi studenci nabywają szeroką wiedzę humanistyczną, poznają kontekst kulturowy zjawisk.

 • Uczymy myśleć, rozwijamy kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, analizowania, selekcjonowania i porządkowania zdobywanych informacji, wnioskowania. Wyposażeni w te cechy absolwenci łatwo odnajdą się na rynku pracy, który ceni tego rodzaju miękkie kompetencje, przydatne w wielu dziedzinach społecznej aktywności.

 • Oferujemy kameralne warunki, niepowtarzalną atmosferę, życzliwą i zawsze gotową do pomocy kadrę dydaktyczną. Nasi wykładowcy nie mówią swoim studentom „nie mam czasu”.

 • Uczymy historii sztuki od siedemdziesięciu pięciu lat i umiemy to robić!


 

Studia prowadzone są w języku polskim.

 ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, TRAFNE SPOJRZENIE ROZSTRZYGA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2024, godz. 15:51 - Aneta Kramiszewska