HISTORIA SZTUKI

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

koordynator kierunku historia sztuki:

dr hab. Aneta Kramiszewska

GG 343, tel. +48 81 445 43 43, e-mail: aneta.kramiszewska@kul.pl

 

sekretarz ds. obsługi studentów:

mgr Renata Niewczas-Łopatek

tel. +48 81 445 41 71, e-mail: niewczas@kul.pl

 

sekretarz ds. procesu kształcenia:

mgr Marta Łukasik
tel. +48 81 445 43 37, e-mail: sztukadyd@kul.pl

 

sekretarz ds. procesu naukowego w dyscyplinie nauki o sztuce:

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

KONTAKT

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2022, godz. 17:09 - Agnieszka Kuczyńska