wykaz_kart_przedmiotow

hs_i-1_wstep_do_historii_sztuki_1

hs_i-2_wstep_do_historii_architektury_1.[1]

hs_i-3_historia_sztuki_starozytnej

hs_i-4_sztuka_wczesnochrzescijanska_1

hs_i-5_wprowadzenie_do_nauki_o_obrazie

hs_i-6_ikonografia_chrzescijanska_1.[1]

hs_i-7_historia_sztuki_sredniowiecznej_powszechnej_1

hs_i-8_nauki_pomocnicze_historii_1

hs_i-9_objazd_zabytkoznawczy_malopolska_1.[1]

hs_i-10_historia_sztuki_sredniowiecznej_w_polsce_1.[1]

hs_i-11_historia_sztuki_nowozytnej_powszechnej_1.[1]

hs_i-12_historia_sztuki_nowozytnej_w_polsce

hs_i-13_inwentaryzacja_zabytkow_1.[1]

hs_i-14_muzeum_i_galeria_jako_przestrzen_ekspozycyjna

hs_i-15_nowa_muzeologia

hs_i-16_dziedzictwo_kulturowe_i_jego_ochrona

hs_i-17_wspolczesne_problemy_ochrony_zabytkow

hs_i-18_cyfrowe_narzedzia_w_warsztacie_historyka_sztuki

hs_i-19_obraz_w_sieci_1

hs_i-20_historia_sztuki_nowoczesnej_powszechnej_1

hs_i-21_organizacja_pracy_w_muzeum_1

hs_i-22_wprowadzenie_do_konserwacji_zabytkow_1

hs_i-23_pisanie_o_sztuce__sztuka_pisania_w_przestzreni_cyfrowej

hs_i-24_historia_sztuki_nowoczesnej_w_polsce

hs_i-25_sztuka_wspolczesna

hs_i-26_edukacja_w_muzeum_1

hs_i-27_promocja_dziedzictwa_kulturowego_w_regionie_1

hs_i-28_sztuka_w_mediach_-_media_w_sztuce_1

hs_i-29_sztuka_dawna_proseminarium

hs_i-30_sztuka_nowoczesna_proseminarium_1

hs_i-31_teorie_interpretacje_i_dialogi_artystyczne_seminarium_licencjackie_1.[1]

hs_i-32_forma_i_tresc_w_sztuce_dawnej_seminarium_licencjackie_1.[1]

hs_i-33_objazd_zabytkoznawczy_slask_1

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_a-_dzierzyc-horniak

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_a-_kramiszewska

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_d-_kudelska_1

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_e-_blotnicka-mazur_1

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_i-_rolska_1

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_k-_gombin_1

hs_iii_rok_wyklad_monograficzny_m-_zak-kulesza_1

wykaz_kart_przedmiotow

hs_ii-1_metodologia_historii_sztuki

hs_ii-2_dzieje_mysli_o_sztuce_i_doktryn_artystycznych

hs_ii-3_wspolczesna_kultura_wizualna

hs_ii-4_sztuka_nowoczesna-_praktyka_-_teoria_-_powiazania_artystyczne_seminarium_magisterskie

hs_ii-5_sztuka_dawna-_forma_-_tresc_-_interpretacje_seminarium_magisterskie

hs_ii-6_instytucje_kultury_dawniej_i_wspolczesnie

hs_ii-7_kosciol_a_dziedzictwo_kultury

hs_ii-8_problemy_restytucji_dziel_sztuki

hs_ii-9_kolekcje_i_kolekcjonerzy

hs_ii-10_objazd_zabytkoznawczy_pomorze

hs_ii-11_wielkie_projekty_wielkie_realizacje_archtektura_nowoczesnosci

hs_ii-12_horyzonty_modernizmu

hs_ii-13_tradycje_ikonograficzne_w_sztuce_europejskiej

hs_ii-14_turystyka_muzealna

hs_ii-15_funkcjonowanie_i_promocja_instytucji_kultury_w_czasach_cyfrowej_rewolucji

hs_ii-16_bez_barier_-_szczegolne_potrzeby_odbiorcow_w_instytucjach_kultury

hs_ii-17_rynek_dziel_sztuki

hs_ii-18_dzielo_sztuki_jako_produkt_rynkowy

hs_ii-19_sztuka_a_nowe_media

hs_ii-20_krytyka_artystyczna

hs_ii-21_finanse_w_kulturze_-_fundusze_pomocowe_i_grantowe

hs_ii-22_historyk_sztuki_a_problemy_konserwacji

hs_ii-23_objazd_zabytkoznawczy-_lubelszczyzna_podlasie

hs_ii-24_kobiety_w_sztuce_-_sztuka_kobiet-

hs_ii-25_sztuka_wielokulturowego_lublina

hs_ii-26_dziedzictwo_antyku_w_sztuce_pozniejszych_epok

hs_ii-27_mecenat_artystyczny

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 13:41 - Marta Łukasik