Logo NCNZ przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych MINIATURA 4 dofinansowanie uzyskał grant dr Małgorzaty Poniewozik z Instytutu Nauk Biologicznych. Tematem projektu jest „Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida”. Dofinansowanie wyniesie 49 500 zł.

 

MINIATURA 4 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogły wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.