Słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL Jędrzej Piekara został laureatem konkursu na pracę magisterską lub doktorską, związaną tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodzona praca magisterska „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera” została obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych, a powstała w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundację Kultury Paryskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020, godz. 12:12 - Leszek Wojtowicz