Mgr Konrad Kozioł, doktorant Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podczas tegorocznego Zjazdu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP), które odbywało się na naszej Uczelni, został wybrany na przewodniczącego tego gremium.
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II mgr Kozioł pełni funkcję Prezesa Zarządu Rady Doktorantów.

 

Serdecznie gratulujemy!