2017

 • Liryczny reportaż z podróży: "Podróż z Dobiecka na Skałę", [w:] Czytanie Karpińskiego, t. 2, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2017. 

 

2016

 • Kot i pies, czyli pytania metafizyczne Wisławy Szymborskiej, [w:] Poezja i egzystencja : księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2016.
 • Różewicz w elegijnym nastroju, [w:] "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. J. Nowak. M. Rzepka, Lublin 2016.
 • Dylematy libertyna: "Oda nie do druku, ale w rękopiśmie mająca
  być ofiarowana J. O. Ks. J. M. P. B. P. podczas wjazdu jego", [w:] Czytanie Trembeckiego, t. 2, red. J. Snopek, W. Kaliszewski, B. Mazurkowa, Warszawa 2016. 

 

2015

 • W obronie heroizmu: "Do potwarców", [w:] Czytanie Naruszewicza, t. I, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa, B. Mazurkowa, Warszawa 2015.

 

2014

 • The Fables by Ignacy Krasicki at the third level of education, [w:]Methodological studies in education of polish language and literature, red. S. J. Żurek, Lublin 2014. 
 • Przyjaźń Kajetana Ghigiottiego i Ignacego Krasickiego w świetle ich korespondencji, [w:] Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014.
 • Obraz cierpienia: "Stary pies i stary sługa", [w:] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014.
 • [współred.] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014.

 

 

2012

 • Ignacy Krasicki w ogrodzie, "Prace Filologiczne" 2012, t. 61.
 • Poetycki ogród Ignacego Krasickiego w Heilsbergu, [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.
 • Oblicza degradacji literackiej, "Lamus" 2012, nr 1 (9).

 

2011

 • Krasicki nasz powszedni, Lublin 2011.

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2019, godz. 08:05 - Agata Seweryn