Eksperckie zespoły badawcze

 

1.Członek eksperckiego zespołu badawczego: CENTER FOR IMPACT ASSESSMENT STUDIES AND FORECASTING:

·       Technology assesment.

·       Technology impact.

·       Innovations forcast.

 

 

 

Redakcje, konsultacje

 

·       Transformacje. Pismo interdyscyplinarne: członek zespołu redakcyjnego i konsultantów.

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014, godz. 23:05 - Alina Betlej