Organizacja konferencji

 

 1. Komitet organizacyjny VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Religia a gospodarka”, Nałęczów 16 - 18 maja 2005.
 2. Komitet organizacyjny VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów 15 – 17 maja 2006.
 3. Sekretarz VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14 – 16 maja 2007.
 4. Sekretarz IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura a rynek”, Nałęczów 12 – 14 maja 2008.
 5. Komitet organizacyjny Konferencji „Kalejdoskop Naukowy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008.
 6. Komitet organizacyjny Konferencji „Kalejdoskop Naukowy”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2009.
 7. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ E-gospodarka- E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11-13 maja 2009.
 8. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej”, 5-7 maja 2010.
 9. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, 16-18 maja 2011.
 10. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, 21-23 maja 2012.
 11. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013.
 12. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sieć przestrzenią gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 26-28 maja 2014.
Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:42 - Alina Betlej