Staże naukowe

 

1.Staż naukowy w przedsiębiorstwie WIKANA S.A. w ramach projektu „Nauka, transfer, rozwój”, 2011.

Okres realizacji stażu: 6 miesięcy.

Opracowane rozwiązania: model organizacyjny klastra bioenergetycznego.

 

2. Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Lubelski Transfer Innowacji”, 2011-2012.

Okres realizacji stażu: 4 miesiące.

Opracowane rozwiązania: System  zarządzania wiedzą.

 

3. Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Transfer wiedzy szansą biznesu”, 2012-2013.

Okres realizacji stażu: 6 miesięcy.

Opracowane rozwiązania: nowy produkt, strategia komercjalizacji nowego produktu.

 

Wizyty studyjne

 

· Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy, 2013

· Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kwerenda naukowa, 2013.

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 23:25 - Alina Betlej