Uniwersytet / Władze / Prorektorzy / dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL


Urodziła się 24 maja 1978 r. w Lublinie. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2002 ukończyła studia magisterskie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS. W 2003 r. studia podyplomowe z Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk o polityce na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie na podstawie pracy „Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej”. W 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o polityce. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła „Soft power w polityce Unii Europejskiej wobec państw Partnerstwa Wschodniego”. W 2020 r. otrzymała nominację na stanowisko profesora KUL. Od 1 października 2008 r. jest zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Początkowo w Instytucie Socjologii, obecnie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, w katedrze Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, jako profesor uczelni.

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej – zwłaszcza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wymiar wschodni Unii Europejskiej (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie), rolę i pozycję UE na arenie międzynarodowej zwłaszcza w wymiarze soft i normative power, UE wobec wyzwań globalnych); miękką siłę w stosunkach międzynarodowych. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych z tego zakresu.

Odbyła liczne staże zagraniczne i wyjazdy naukowe m.in. w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz na Uniwersytecie Europejskim we Florencji (2007), London School of Economics and Political Science (2012), Central European Univeristy w Budapeszcie (2016). Uczestniczyła w „Dialogu Trójstronnym Polsko-Rosyjsko-Ukraińskim” w Wiedniu na zaproszenie Fundacji Friedricha Eberta/FES Regionalnym Biurem OBWE (FES ROCPE) (listopad 2017), projekcie The European Union, Central and Eastern Europe and Ukraine: Transformation, Prognosis and Perspectives w Kijowie wraz z Centre for European and Transatlantic Studies and International Renaissance Foundation’s ‘East – East’ Programme (listopad 2012). Współpracowała z International Relations Department at Istanbul Gedik University w Turcji. Uczestniczyła w Expert Workshop w ramach Multilateraler Dialog Konrad Adenauer Stiftung, office Vienna, pt. History, convictions of values and their importance for a successful state w Cadenabbia we Włoszech (listopad 2021).

Należy do European International Studies Association, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2019 r. jest wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej oraz od 2018 r. wiceprezesem oddziału lubelskiego). Od 2017 r. jest członkiem zespołu eksperckiego Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, brała udział w kampanii wspierającej działania profrekwencyjne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku i promocji kampanii „Tym razem głosuję” oraz #EUandME wśród młodzieży, studentów, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA. W latach 2018-2020 była liderem merytorycznym projektu realizowanego na KUL – Lubelska Koalicja na rzecz Integracji. Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Instytutu Europy Środkowej. Od 2020 r. jest prezesem Zarządu Fundacji Dobrego Samarytanina, członkiem Scientific Board of Research Network on European Identity (2020) oraz członkiem Kapituły Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej na KUL (2021). We wrześniu 2021 r. została powołana na eksperta zespołu nauk społecznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

Od 2019 r. pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma „Studia i Analizy Nauk o Polityce”. Należy również do redakcji „Przeglądu Europejskiego” (2018), „Uluslararasi Politika Akademisi” (UPA) (2019), „UPA Strategic Affairs” (od 2020). Jest członkiem Rady Naukowej „Rocznika Europeistycznego” (od 2020) i czasopisma „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” (od 2021).

Prorektor przyjmuje interesantów
Sekretariat

mgr Ewa Zdanikowska
pok. 135 (Gmach Główny KUL)
tel. +48 81 445 41 35;
fax +48 81/ 445 41 93
e-mail:prorektor.studenci [at] kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona