2016 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wyróżnienie (Podstawowe problemy filologiczne w badaniach nad rękopisami Bolesława Leśmiana i Józefa Czechowicza. Recenzenci: prof. dr hab. Edward Balcerzan, prof. Michał Głowiński, prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski)

 

2006 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Stachura totalny. Pisarz wobec problemu "literackiej całości". Promotor: prof. Józef Fert. Recenzenci: dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, prof. dr hab. Tadeusz Kłak)

 

 
Edytor dzieł Edwarda Stachury, Józefa Czechowicza, Bolesława Leśmiana, Stanisława Czycza, Władysława Broniewskiego. Autor artykułów z zakresu krytyki tekstu, krytyki literackiej i literaturoznawstwa. Za działalność edytorską dwukrotnie uhonorowany "Feniksem" przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich oraz Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Stypendysta: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Kościuszkowskiej.
 
e-mail: dariuszp@kul.pl
 
 
 
 
 
 
Książki
 
listy_do_pisarzy_400
E. Stachura, Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2006.
(Wydawnictwo Iskry)
 
listy_do_d.p.
E. Stachura, Listy do Danuty Pawłowskiej, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2007.
(Państwowy Instytut Wydawniczy)
 
stachura_totalny_400 
Stachura totalny, Lublin 2007.
 
lubelskie_lata_e.s._600 
 

skanuj0021_2464 

J. Czechowicz, Dni chłopca, oprac. D. Pachocki, Lublin 2009.

(Wydawnictwo KUL) [pobierz pdf]

 

E. Stachura, Dzienniki (Zeszyty podróżne), oprac. D. Pachocki, Warszawa 2010.

(Wydawnictwo Iskry)

 

J. Czechowicz, Przekłady, oprac. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2011.

(Wydawnictwo UMCS)

 

 

 

B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku,

oprac. D. Pachocki, A. Truszkowski, Lublin 2011.

(Wydawnictwo KUL)

Feniks 2012

 

 

  

E. Stachura, Dzienniki (Zeszyty podróżne), t. 2, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2011.

(Wydawnictwo Iskry)

 

 

Broniewski w potrzasku uczuć, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2013.

(Wydawnictwo MG)

 

 

Bolesław Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, oprac. D. Pachocki, Lublin 2014.

(Wydawnictwo KUL)

 

 

Skrzypek opętany 

Bolesław Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. D. Pachocki, Lublin 2016.

(wydawnictwo KUL)

 

 

 

W emigracyjnym labiryncie. Listy Sławomira Mrożka i Leopolda Tyrmanda,

oprac. D. Pachocki, Kraków 2017. (Wydawnictwo Literackie).

 

 

 

Taśmy Stachury

Taśmy Stachury, opracowanie i posłowie D. Pachocki, Lublin 2018.

 

 

 

 

Walizka Leśmiana. Losy ocalonych rękopisów, Lublin 2019.

(wydawnictwo KUL)

 

 

 

W druku

 

 

 

Alfabet Tyrmanda, oprac. D. Pachocki, Warszawa 2019.

(Wydawnictwo MG).

 

 

 

Wybrane artykuły

1. Tłumacz – rywal poety. O tłumaczeniach Józefa Czechowicza, „Ruch Literacki” 2011, z. 6.

2. Zagadnienia i zagadki edytorskie w rękopisach Bolesława Leśmiana, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2.

3. Historia pewnego dramatu. "Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana – aspekt filologiczny, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 1.

4. Rękopisy spoza muzealnych katalogów. Spuścizna Edwarda Stachury w zbiorach publicznych i prywatnych, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 3.

5. "Nie chciałem być emigrantem". Korespondencja Zbigniewa Herberta z Janem Brzękowskim, "Znak" 2013, nr 698.

6. W laboratorium filologa. Problem autorstwa wierszy J. Czechowicza, „Roczniki Humanistyczne” 2013, z. 1.

7. Zeszyty zamiast sreber. Losy ocalonych rękopisów Bolesława Leśmiana, "Arcana" 2013, nr 112-113.

8. Dramaty Leśmiana – kłopoty edytora, "Ruch Literacki" 2013, nr 4-5.

9. Filologia i historia. "Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana i inne urwane tropy, "Teksty Drugie" 2014, nr 1.

10. Edytorstwo: rzemiosło na styku sztuki; sztuka na styku rzemiosła, "Pamiętnik Literacki" 2014, nr 1. [przeczytaj]

11. Юзеф Лободовський – вартовий Волині, [w:] Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині. Науковий збірник, Луцьк 2014

12. "I’m so terribly sorry for myslelf." Melancholy in the autobiographical works of Edward Stachura [w:] Melancholia: the Disease of the Soul, Lublin 2014

13. Czy tłumacz jest zdrajcą? O tłumaczeniach Józefa Czechowicza, [w:] Józef Czechowicz. Poeta – prozaik – krytyk – tłumacz, pod red. A. Niewiadomskiego i

A. Wójtowicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

14. Szlachetna patyna, czyli Bolesława Leśmiana myśli o teatrze, "Teatr" 2017, nr 7-8.

15. Bolesław Leśmian's lost drama Vasilij Buslaev: more than just a bibliographical problem, "pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi" 2017, vol. 8.

16. Lubelscy korespondenci Edwarda Stachury - Maria Bechczyc-Rudnicka, "Tematy i Konteksty" 2018, nr 8.

17. Wojenne wspomnienia Władysława Reymonta - nieznany rękopis, "Pamiętnik Literacki" 2018, nr 3. 

18. Tekstowe meandry. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny, "Folia Litteraria Polonica" 2019, nr 4.

 

 

Stypendia i granty

 

2008-2009

Grant KBN (wykonawca): Twórczość Józefa Czechowicza jako przedmiot badań tekstologicznych i edytorskich (Nr N 103 039 32/1865).

 

2010

1. Stypendium z „Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich”, Francja, Paryż;

2. Stypendium Fundacji „Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust”, Wielka Brytania, Londyn.

 

2011

1. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2. Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie;

3. Stypendium Fundacji „Hanna & Zdzisław Broncel Charitable Trust”, Wielka Brytania, Londyn.

 

2012

1. Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program "Kwerenda" (USA)

 

2013

1. Grant NCN – "Filologiczne aspekty badań twórczości Bolesława Leśmiana";

2. The Edwin Gale Fellowship, Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, USA,  Short-Term Scholar.

 

2015

The Kosciuszko Foundation Fellowship, The University of Texas at Austin, USA, Short-Term Scholar,

 

2016

The Hoover Institution Fellowship, Stanford University, USA, Short-Term Scholar

 

2018

Grant NPRH (wykonawca) - Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Edytor
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019, godz. 16:32 - Dariusz Pachocki