• Doktor habilitowany nauk humanistycznych, KUL, 2013, rozprawa Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin, 2013.
  • Doktor nauk humanistycznych, KUL, 2001, rozprawa Spory o krytykę literacką w Dwudziestoleciu międzywojennym, promotor prof. dr hab. Stefan Sawicki. Doktorat z wyróżnieniem. Praca opublikowana (Kraków, Universitas, 2002).
  • Magister filologii polskiej, 1991, KUL, rozprawa Aby rozpoznać siebie. Rzecz o Andrzeju Kijowskim krytyku literackim i publicyście, opiekun prof. dr hab. Stefan Sawicki. Magisterium z wyróżnieniem. Praca opublikowana (Lublin, TN KUL 1996).
Przyjęcia interesantów:

poniedziałek i środa, godz. 12.00-13.00
via MS Teams
(po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Katarzyną Sochą)

Kontakt

tel. 81 445 44 46
e-mail: dziekanwnh@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona