Dr hab. Lech Giemza, ur. 8 V 1976 roku w Warszawie. W roku 1996 rozpoczął studia na filologii polskiej KUL, w które ukończył w 2001 r. (praca magisterska Ryszard Krynicki. Poezja i historia, promotor pracy dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, prof. KUL).

W latach 2001-2005 kontynuował studia jako doktorant KUL na seminarium z literatury współczesnej, prowadzonym przez prof. Mirosławę Ołdakowską-Kuflową. Studia ukończył w 2005 r. obroną rozprawy doktorskiej Nowa Fala wobec historii.

Od 2002 roku prowadzi ćwiczenia z literatury współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. W latach 2001-2003 pracował jako nauczyciel w SP w Kolechowicach koło Ostrowa Lubelskiego.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 19:32 - Magdalena Żmudziak